Żywiecka Fundacja Rozwoju od 2013 roku promuje debatę oksfordzką, jako narzędzie popularyzujące prowadzenie dyskusji na najwyższym poziomie merytorycznym i pod kątem kultury wypowiedzi.

W ramach promocji debaty oksfordzkiej Fundacja organizuje Turniej Debat Oksfordzkich Podbeskidzie dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego (od 2016 roku). Turnieje mają miejsce na przełomie marca i kwietnia.

Główne korzyści z udziału w debatach oksfordzkich

- Uczą krytycznego myślenia: „Wg magazynu Forbes umiejętność
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO jest na 1 miejscu niezbędnych kompetencji XXI wieku”;
- uczą szacunku do zdania oponentów;
-uczą korzystania z wiarygodnych źródeł informacji i wymagania merytoryki w przedstawianiu argumentów;
- uczą szukania porozumienia i nowych rozwiązań;
- stwarzają przestrzeń do publicznej wypowiedzi na ważne tematy;
- wymagają pracy nad sztuką wystąpień publicznych - jedną z kluczowych umiejętności społecznych;

Jeżeli jesteś nauczycielem/nauczycielką, uczniem/uczennicą zgłoś się do udziału w debatach.

Jeżeli nie wiesz jak się przygotować do debaty oksfordzkiej - skorzystaj z warsztatów
Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

ZASADY DEBAT OKSFORDZKICH

SZKOLENIA Z DEBAT

MEDIATEKA

PO PIERWSZE DEBATUJMY!

Źródło finansowania
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2016 MRPIPS

Wysokość dotacji
117 708 PLN

Termin realizacji
1/03/2016 - 30/11/2017

Logo_fio.jpg

Projekt "Po pierwsze debatujmy!"
 jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. 

Kontakt:
Żywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Handlowa 5
34-300 Żywiec
tel.: +48 33 475 44 77
e-mail: zfr@zfr.org.pl

Anna Jafernik
tel. +48 601 205 390, 
e-mail: anna.jafernik@zfr.org.pl

Paulina Białek
tel. +48 693 75 44 77, 
e-mail: paulina.bialek@zfr.org.pl