Centrum Pomocy Uchodźcom jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Teresa Cimała | koordynatorka
tel. 33 506 50 77
e-mail: cpu@zfr.org.pl
web: cpu@zfr.org.pl
fb: KLIKNIJ TUTAJ
adres: Dworcowa 2A,
34-300 Żywiec


Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland. 

Sfinansowane przez C.S. Mott Foundation w ramach Programu Global Challenges Local Solutions realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

NAJNOWSZE INFORMACJE / ОСТАННЯ ІНФОРМАЦІЯ

1. Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy / Інформація для прибулих до Польщі з України

2. - Pesel, profil zaufany i mObywatel dla obywateli Ukrainy – instrukcja dla użytkowników​​​​​​​ / Pesel, довірений профіль і mO Citizen для громадян України - інструкція для користувачів​​​​​​​