WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł
Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Projekt PROMUJ I KOMUNIKUJ jest efektem naszego zaangażowania w społeczność lokalną i działalność organizacji pozarządowych. 

Z najnowszych badań Stowarzyszenia Klon/Jawor pod nazwą KONDYCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO) wynika, że polskie NGO wciąż borykają się z problemem przewidywalności finansowania oraz brakiem środków na swoje działania.

93% z 77 Ośrodków Działaj Lokalnie potwierdza, że ich głównym problemem jest brak narzędzi i umiejętności w odniesieniu do budowania pozagrantowych źródeł finansowania oraz budowania społeczności wokół swoich działań.

Celem projektu realizowanego przez FUNDACJĘ KOALICJA DLA MŁODYCH oraz ŻYWIECKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU jest rozwiązanie problemu braku stabilności finansowej tych organizacji oraz działania, które zbudują ich silną markę wśród mieszkańców. Pokażemy, że działania na rzecz lokalnych społeczności prowadzone przez owe NGO, choć  bywają mało emocjonalne, są bardzo istotne, potrzebne i warto je wspierać finansowo.

Dzięki projektowi stworzymy i przetestujemy multiplikowany model oparty na platformie komunikacyjnej o działaniach lokalnych oraz strategii fundraisingowej, której celem jest wspieranie tych organizacji. Ten projekt pozwoli na jeszcze lepszą i płynną finansowo działalność dla Was – dla lokalnej społeczności. Uważamy za istotne, aby NGO miały możliwości, umiejętności i narzędzia do tego aby zadbać o finansowanie swoich działań, ale także aby zbudować świadomość tego jak ważne są te działania. To lokalne organizacje są najbliżej społeczności, znają jej problemy i potrzeby i to właśnie NGO bardzo często na te potrzeby odpowiadają. Czujemy się odpowiedzialni za naszą społeczność, zarówno społeczność lokalną, jak i organizacje pozarządowe działające na jej rzecz, dlatego właśnie przygotujemy produkt społeczny ułatwiający nam wszystkim pracę i organizację działań fundraisingowych.

Mamy przyjemność otrzymać tę coroczną dotację artystyczną od samorządu Miastka.-2.png

 

Lider projektu

KDM_FULCOLOR.png

Partner projektu

LOGO_kolor.png

 

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy,
finansowanego z Funduszy EOG.

Active-citizens-fund@4x.png

 

 

Równolegle prowadzić będziemy edukację filantropijną wśród mieszkańców. Gotowy produkt społeczny upowszechnimy wśród 77 Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce. Na projekcie skorzystają bezpośrednio wszystkie organizacje lokalne działające w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz południowym województwa śląskiego (powiat żywiecki, cieszyński i bielski). To właśnie na tych obszarach będziemy budować i testować model, który następnie zostanie upowszechniony wśród Ośrodków Działaj Lokalnie.

Liderem projektu jest FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH z województwa mazowieckiego, co pozwoli na przetestowanie  wypracowanego modelu w dwóch różnych miejscach w Polsce. Takie działanie pozwoli nam stworzyć produkt uniwersalny, który sprawdzi się w różnych obszarach, bez względu na specyfikę miejsca, w którym będzie wprowadzony. W ramach tego projektu czeka nas wiele działań, nie tylko stworzenie platformy komunikacyjnej i fundraisingowej, edukacja i promocja lokalnej filantropii, wsparcie i pomoc dla organizacji pozarządowych, publikacje, wydarzenia i stworzenie tutoriali dla NGO, ale także budowanie marki lokalnych NGO, kampanie czy warsztaty dla małych organizacji.

To wszystko po to, aby tu gdzie żyjemy było nam dobrze!

Chcesz wiedzieć więcej?
Zobacz jaki mamy plan działania i jakie możliwości współpracy przygotowaliśmy dla lokalnych organizacji społecznych!

CO PLANUJEMY? JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ?