Warsztaty z debat oksfordzkich obejmują:

- zapoznanie z ogólnymi zasadami debat oksfordzkich,

- argumentacja: rodzaje argumentów, budowanie argumentów, strategia argumentacyjna,

- poszukiwanie i weryfikacja źródeł informacji, czyli o rzetelnych źródłach informacji,

- krótki przewodnik po przemówieniach publicznych.

ZASADY DEBAT OKSFORDZKICH

MEDIATEKA

PO PIERWSZE DEBATUJMY!

Źródło finansowania
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2016 MRPIPS

Wysokość dotacji
117 708 PLN

Termin realizacji
1/03/2016 - 30/11/2017

Logo_fio.jpg

Projekt "Po pierwsze debatujmy!"
 jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. 

Kontakt:
Żywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Handlowa 5
34-300 Żywiec
tel.: +48 33 475 44 77
e-mail: zfr@zfr.org.pl

Anna Jafernik
tel. +48 601 205 390, 
e-mail: anna.jafernik@zfr.org.pl

Paulina Białek
tel. +48 693 75 44 77, 
e-mail: paulina.bialek@zfr.org.pl