OGŁASZAMY KONKURS DOTACYJNY DLA GRUP SENIORALNYCH POD HASŁEM "SENIORZY DLA SENIORÓW".

Aktualności

Udział w konkursie mogą wziąć zespoły co najmniej 3-osobowe zespoły seniorów w wieku 60+.
Termin składania do 28.10.2019 r. do godz. 23:59 – drogą e-mailową na adres paulina.bialek@zfr.org.pl lub osobiście w biurze ZFR ul. Handlowa 5, biuro czynne do 16:00.

Wniosek jest wypełniony poprawnie (formularz aplikacyjny i formularz budżetowy). 
Termin rozpoczęcia projektu pomiędzy 01.11.2019, a 08.12.2019 r. 
Projekt musi trwać co najmniej 31 dni.
Nieprzekraczalny termin zakończenia projektu to 08 grudnia 2019 r.

Pula środków przewidziana na granty to 4 000 zł, kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 800 złotych, jednak ZFR zastrzega sobie prawo do obniżenia kwoty grantu, w przypadku dofinansowania większej ilości projektów/ pomysłów. Zapraszamy do konsultacji pomysłów: Paulina Białek 693754477

Szczegóły w regulaminie.