WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł
lub wprowadź:
PLN
Wybrana kwota:
50 zł
Wpłacając mnie jesteś jak energetyk, bo dodajesz skrzydeł talentom.

Warsztaty tapicerskie w Centrum Integracji Społecznej

Aktualności

Dzięki udziałowi w CIS, uczestnicy mają szansę podnieść lub nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, a następnie podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Uczestnicy zakwalifikowani do Centrum Integracji Społecznej, w ramach zajęć przez okres od 12 do 18 miesięcy, uczestniczą w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej. 

Jedyną z aktywności, w której uczestnicy i uczestniczki mogą wziąc udział są warsztaty tapicerskie prowadzone we współpracy z firmą Tapicer'ka z Rajczy. W trakcie warsztatów uczestnicy i uczestniczki uczą się dobierania odpowiednich materiałów, technik tapicerskich, a przede wszystkim przygotowują się do egzaminu zawodowego.