KURS KOMPUTEROWY V

Aktualności

Żywiecka Fundacja Rozwoju, ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec - realizator usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników/czek projektu pn. Chcę lepiej! współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach EFS.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę:
przeprowadzenie kursów pn.: Kurs przygotowujący do zdobycia certyfikatu ECDL Basic (lub równoważnego) wraz z certyfikowanym egzaminem zewnętrznym w wymiarze 90h/45min. dla 3 osób uczestników projektu pn. Chcę lepiej!, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE