Kolejny numer biuletynu senioralnego “Bez limitu!” już jest!

Aktualności

W roku 2021 wracamy z biuletynem senioralnym. Po okresie pandemii mieszkańcy Żywiecczyzny 60+ znów redagują gazetkę, w której samodzielnie piszą teksty, robią zdjęcia, podejmują ważne dla społeczności tematy, prowadzą wywiady i przygotowują materiał do druku

Przeczytaj najnowszy numer! Biuletyn "Bez limitu" 1/2021

Dla kogo jest ta gazetka? Do mieszkanców powiatu żywieckiego, zamieszkiwanego przez 153 tys. osób, z czego 25% stanowią seniorzy. Oznacza to, że tematy poruszane w naszym biuletynie dotyczą aż 40 tys. Seniorek i Seniorów z Żywiecczyzny. 

Mamy nadzieję, że dzięki tej gazetce seniorzy jeszcze bardziej samodzielnie podejmą działania na rzecz swoich środowisk lokalnych, a także będą mieć okazję do "sieciowania" (poznawanie się i zawiązywania współpracy) organizacji senioralnych z terenu powiatu żywieckiego. 

Nasza redakcja jest liczna, ale chętnie przyjmiemy do naszego grona kolejne osoby. Zapraszamy!

Jako że nasza gazetka jest miesięcznikiem, w tym roku planujemy wydać jeszcze trzy numery biuletynu. Do każdej gminy dostarczyliśmy pakiet darmowych gazetek senioralnych pod nazwą “Biuletyn bez limitu!”.  Gdzie można ją dostać? Pytajcie o nią w GOK-ach, Urzędach Gminy, Bibliotekach.

Zainteresowanych dołączeniem do naszego redakcyjnego zespołu prosimy o kontakt za pośrednictwem Biura Żywieckiej Fundacji Rozwoju, tel. 33 475 44 77. 

Zadanie jest współfinansowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021.