I FORUM ORGANIZACJI SENIORALNYCH Z ŻYWIECCZYZNY

Aktualności

Żywiecka Fundacja Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w I FORUM ORGANIZACJI SENIORALNYCH Z ŻYWIECCZYZNY. Patronat honorowy nad I Forum objął Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.
To pierwsza tego typu inicjatywa, której celem jest integracja instytucji i osób zajmujących się działaniami na rzecz mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny z kategorii wiekowej 60+.
To szansa, by się poznać, wymienić doswiadczenia, nawiązać kontakty i porozmawiać o wspólnych, ważnych dla Seniorek i Seniorów postulatach i celach. Podzielić się swoim dorobkiem i doświadczeniem.
Warto się zgłosić; swój udział potwierdzili już:
- Klub Seniora "Wrzos" z Juszczyny,
- Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni" z Rychwałdu,
- Uniwersytet III Wieku z Żywca,
-Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej,
-KGW z Rychwałdu,
-wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk,
-wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska,
-Chór Akord
-Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów gminy Ślemień,
-Klub Pań Wcześnie Urodzonych,
-Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,
- Koło Gospodyń Wiejskich Juszczyna,
-Towarzystwo Miłośników Gilowic,
-Koło Emerytów i Rencistów w Gilowicach,
-Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 10 Łodygowice,
-Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 3 Pietrzykowice,
-Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 27 Brenna,
-Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 2 Zarzecze,
- Stowarzyszenie "Żywiecki Klub Amazonek",
- Zbigniew Kopeć, Przewodniczący Rady Gminy Rajcza,
-Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Żywcu.
Zapraszamy!
Kontakt: 33 475 44 77.