DAWNI MIESZKAŃCY ŻYWIECCZYZNY I ICH UBRANIA. CO NOSZONO: NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA?

Aktualności

Pierwszy czwartek miesiąca, godz. 17:00 to czas na kolejne spotkanie z historią w Żywieckiej Fundacji Rozwoju prowadzone przez Annę Barabasz i Dariusza Piotrowskiego. Tym razem gościem specjalnym będzie Krystyna Łodziana, Żywczanka, pasjonatka historii i tradycji stroju żywieckiego, członkini Asysty Żywieckiej. Rozmawiać będziemy o tym, co mówią o dawnych mieszkańcach uwiecznionych na archiwalnych fotografiach ich ubrania. Właśnie tak - bo strój mógł być zarówno emblematem, jak i stygmatem. Wyróżniał, definiował przynależność społeczną, ale również wiek i pochodzenie. Czasy się zmieniają - ale pozostają zdjęcia. Kiedy nie wiemy, z jakiego okresu jest fotografia, patrzymy na architekturę i strój właśnie! Zapraszamy zatem do kamienicy przy ul. Dworcowej 2 w żywieckim Zabłociu  - w podróż do czasów, gdy nasi przodkowie przechadzali się po tych samych ulicach, ale w zupełnie innych strojach. Prosimy o przyniesienie swoich fotografii. -warto dzielić się wspomnieniami.

Zapraszam, w imieniu własnym i całego zespołu -
Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju