1% zbieraj na swój cel

Zbieraj 1% w 2021 r. na TWÓJ PROJEKT!

Co chciałbyś zmienić w swoim otoczeniu? Może chcesz coś zrobić nowego, czego jeszcze nie ma? Marzysz o tym by....? 

Zrobić zajęcia dla dzieci? Wybudować plac zabaw? Wydać książkę, a może album ze starymi zdjęciami Twojej wsi, ulicy, gminy? Chcesz nagrać płytę? Może pomalować przystanek, a może świetlicę dla dzieci?

Zmień marzenia w rzeczywistość!

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do fundacji. Nie zwlekaj! Już 2-go stycznia rozpoczyna się składanie rozliczeń za 2019 r. Już od stycznia można przekazywać 1% na wybraną organizację i wybrany cel. 

Zarejestruj pomysł w poniższym formularzu i zbieraj 1% na ten cel!

 

Zasady programu "1% na TWÓJ PROJEKT"

1. Cel na jaki zbierasz, musi być zgodny ze Statutem Żywieckiej Fundacji Rozwoju

2. Zadanie musi być społecznie użyteczne i realizować dobro wspólne, małej społeczności, gminy lub większego grona osób. 

3. Wpłaty z 1%  z oznaczeniem celu szczegółowego "TWOJEGO PROJEKTU" trafiają na subkonoto "TWOJEGO PROJEKTU"

4. 10% zebranej kwoty, z każdego zarejestrowanego celu szczegółowego, zostanie przekazane na cele administracyjne Fundacji, celem obsługi finansowo-księgowej "TWOJEGO PROJEKTU", promocji oraz podziękowań dla darczyńców, którzy wsparli "TWÓJ PROJEKT" jednym % oraz na rzecz programu Działaj lokalnie, z którego również masz szansę otrzymać dotację na realizację TWOJEGO PROJEKTU. 

5. Wpłaty, które nie mają oznaczonego celu szczegółowego przekazywane są na Fundusz Rozwoju Lokalnego, który zasila zadania własne Fundacji m.in. program grantowy Działaj lokalnie, fundusz stypendialny - program Żywiec z pasją.

6. Realizacja "TWOJEGO PROJEKTU" będzie finansowana w następujący sposób: 1) jeśli działasz w ramach organizacji pozarządowej, organizacja otrzyma umowę darowizny celowej;
2) jeśli działasz z grupą nieformalną lub samotnie, projekt rozliczany będzie fakturami wystawionymi na Żywiecką Fundację Rozwoju i przez nas monitorowany, zgodnie z przedstawionym harmonogramem i kosztorysem, o który Cię poprosimy po rozliczeniu środków z 1 %. 

W przypadku niezgłoszenia celu i realizatora zadania, wpisania w rozliczeniu celu niezgłoszonego lub niezakaceptowanego, a tym samym nie istniejącego na liście, środki zostaną przeznaczone na działalność statutową Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

FORMULARZ REJESTRACYJNY "1% NA TWÓJ CEL"

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Kod CAPTCHA

 

W TYM ROKU ZBIERAMY NA:

1. REMONT KAMIENIENICY PRZY DWORCOWEJ 2 

2. STYPEDNIUM Z PASJĄ: program stypendialny dla zdolnych osób z Żywiecczyzny

3. DZIAŁAJ LOKALNIE 

4. SCHRONISKO: zbiórka na rzecz podopiecznych żywieckiego schroniska

5. WOLONTARIAT: wsparcie dla Centrum Wolontariatu w Żywcu

6. DPSŻ: Zajęcia integracyjne dla Seniorów, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Żywcu

7. RADIO WIDOK - Fundacja Dobry Widok

8. KAWIARNIA SPOŁECZNA: świetlica w Korbielowie przy klasztorze OO. Dominikanów

9. "AMAZONKI" : działania profilaktyczne i edukacyjne dla Amazonek

 

 

10. MYSŁOWICE : działania antysmogowe

11. 9sił: działania kulturalne realizowane w Jeleśni

12. COGITO: doposażenie sal edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym "Cogito" 

13. WOLONTARIAT: wsparcie dla Centrum Wolontariatu w Żywcu

14. KĘTY: Pracownia Montessori

15. KRZYSIEK: na leczenie i rehabilitację Krzyśka C.

16.  CHÓR GOSPEL:  sfinansowanie strojów koncertowych dla członków Chóru Gospel z Łękawicy

17. ORKIESTRA: działanie muzyczno - kulturalne w regionie