Marcin Kogut

Marcin Kogut – pedagog, arteterapeuta. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej na UMCS i krakowskiej Akademii Ignatianum, studia na kierunku arteterapia – sztuki plastyczne z terapią zajęciową natomiast na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył również studia z zakresu ekonomii społecznej na krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. 
Zawodowo obecnie pełni funkcję instruktora pracowni remontowo-renowacyjnej w Centrum Integracji Społecznej w Żywcu, a tym samym realizuje zadania z zakresu readaptacji zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne. Równocześnie prowadzi zajęcia z zakresu permakultury i upcyklingu. Ekspert w projektach realizowanych przez Żywiecką Fundację Rozwoju we współpracy z Wydziałem Wzornictwa warszawskiej ASP (2019-2020) oraz MKiDN (2019). 
Posiada doświadczenie trenerskie i tutoringowe z zakresu szkoleń o profilu m.in.: ekonomia społeczna, współpraca lokalna, komunikacja interpersonalna, kreatywność,  wolontariat i zarządzanie czasem. Absolwent kursów i szkoleń z zakresu m.in.: przeciwdziałania przemocy, ekonomii społecznej na terenach wiejskich, pracy z osobami uzależnionymi a także z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Doświadczenie praktyczne gromadził pracując m.in. w Fundacji „Przymierze Serc” pełniąc funkcję wychowawcy w domu readaptacji społeczno-zawodowej i członka zarządu. W spółdzielni socjalnej „Magis” był prezesem zarządu. Podczas pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej oraz Stowarzyszeniu „Sursum Corda” w Nowym Sączu pełnił funkcję wychowawcy zajmując się m.in. działaniami na rzecz usamodzielniania podopiecznych. Praktykę arteterapeutyczną zdobywał u boku dr. Andrzeja Kowala (psychiatry, filozofa oraz animatora ruchu arteterapii w Polsce). Ponadto jako wolontariusz udzielał się jako animator czasu wolnego w świetlicach środowiskowych oraz akcjach charytatywnych. 
Pracował również w sektorze usług, w tym remontowo-budowlanych, na terenie zarówno Polski jak również Czech, Francji, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii (w obszarze renowacji zabytków oraz budownictwa ultranowoczesnego). 
Prywatnie pasjonat sztuki użytkowej (design wnętrz, ceramika artystyczna), turystyki oraz działań w obszarze ogrodnictwa.