Gabriela Gibas-Psuturi

Gabi – czuwa, pilnuje i ogarnia wszystko, jednym słowem Prezes ŻFR. Oprócz umiejętności prezesowskich: myślenie strategiczne i ekonomiczne, potrafi naprawić ekspres do kawy, obsługiwać wiertarkę i zrobić kolektor słoneczny.  W ograniczonym czasie wolnym spędza czas z wygadaną małolatą – Anią. W Stypendium z Pasją  - buduje konstrukcje szersze: pracuje nad wizją rozwoju Funduszu Stypendialnego, zbiera kasę. Kierowniczka CIS. Od 2017 roku stawia, przestawia, zwiększa, pomniejsza, planuje, wymyśla cały czas z nosem w planach zagospodarowania budynku na Dworcowej 2.