WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO "DZIAŁAJ LOKALNIE" 2020

Aktualności

Znamy grantobiorców konkursu "Działaj Lokalnie" 2020
na Żywiecczyźnie!

W ramach XI edycji konkursu grantowego realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Żywiecką Fundację Rozwoju
w I i II naborze wyłoniono łącznie 12 zwycięskich projektów.

Kwota dofinansowania wniosków wynosi 55 000zł.

Siedmioosobową Komisję Grantową, obradującą online, tworzyły/li przedstawicielki/e organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, biznesu oraz mediów: Magdalena Kidoń-Staszek, Stanisław Kucharczyk, Agata Chmielewska, Julia Grygny, Izabela Sowa-Knapczyk, Izabela Janoszek oraz Liliana Wójtowicz.

Działania projektowe zostaną przeprowadzone na terenie 7 gmin powiatu żywieckiego: Żywca, Ślemienia, Gilowic, Czernichowa, Koszarawy, Łodygowic oraz gminy Radziechowy-Wieprz.

Wykazy nagrodzonych projektów oraz tych z listy rezerwowej znajdują się
w zakładce "Działaj lokalnie na Żywiecczyźnie".

Gratulujemy wszystkim grantobiorcom
i życzymy powodzenia w realizacji
lokalnych inicjatyw! :)