WEBINARIUM DL 14 MAJA 2020 R. (CZWARTEK) GODZ. 18:00

Aktualności

Obecna sytuacja, jaka panuje w związku z szalejącym koronawirusem, uniemożliwia nam przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących II naboru wniosków w konkursie grantowym. 
W związku z tym przenosimy się do sieci i widzimy - już po raz drugi - na szkoleniu online!
14 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 18:00 spotykamy się na webinarium. 
Zapisy na: https://app.evenea.pl/event/851894-4/  
Po dokonaniu rejestracji wszyscy zapisani na webinarium otrzymają link do zalogowania się na stronę webinarium.
W II naborze w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę te pomysły, których działania skupiają się na walce z pandemią oraz zapobieganiu jej negatywnym skutkom.

Działaj Lokalnie obchodzi w tym roku swoje 20-lecie! 
Jest to Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodki Działaj Lokalnie, tu - Żywiecką Fundację Rozwoju.
Gotowi do pisania wniosków?

Koordynatorki "Działaj Lokalnie" na Żywiecczyźnie
Anna Jafernik
Anna Zięba