Spacer badawczy w Żywcu-Zabłociu

Aktualności

"31 października, we współpracy z Żywiecką Fundacją Rozwoju, zrealizowaliśmy w Żywcu-Zabłociu ćwiczenia terenowe z przedmiotu Krajoznawstwo. Uczestnikami byli Studenci 2 roku kierunku Turystyka i rekreacja Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Cel: inwentaryzacja krajoznawcza oraz stworzenie nowych produktów turystycznych - szlaków spacerowych po Zabłociu” - wyjaśnia dr Lilianna Wojtowicz, GWSH. 

Spacer badawczy jest jednym z działań na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnej społeczności Zabłocia. Stanowi integralny element przygotowywanego Programu Aktywności Lokalnej, poprzez m.in. uwzględnienie takich czynników jak specyficzne terytorium (wyodrębnione na podstawie gminnego programu rewitalizacji) i kapitał zamieszkującej tutaj społeczności. Jest szansa, że zgromadzony materiał poświęcony przestrzeni Zabłocia stanie się podstawą przygotowywanych prac dyplomowych na GWSH.