Nowatorski projekt wspierający lokalne organizacje społeczne

Aktualności

 

Żywiecka Fundacja Rozwoju wraz z Fundacją Koalicja dla Młodych pracują nad rozwiązaniem ważkiego problemu wielu organizacji pozarządowych w Polsce - braku stabilności finansowej organizacji oraz nieefektywnej komunikacji NGO-sów z odbiorcami swoich działań. Czujemy się odpowiedzialni zarówno za społeczność lokalną, jak i „społeczność” organizacji pozarządowych, dlatego przygotowujemy produkt społeczny ułatwiający komunikację i organizację działań fundraisingowych. Działania na rzecz lokalnych społeczności prowadzone przez NGO, choć bywają mało emocjonalne, są bardzo istotne, potrzebne i warto je wspierać finansowo. To lokalne organizacje są najbliżej społeczności, znają jej problemy, potrzeby i to właśnie NGO bardzo często na te potrzeby odpowiadają. 

Dzięki projektowi PROMUJ I KOMUNIKUJ stworzymy i przetestujemy nowe narzędzie pozyskiwania funduszy dla NGO: platformę komunikacyjną prezentującą lokalne działania oraz strategię fundraisingową wspierającą te organizacje. Do testowania modelu zaproszone zostaną wszystkie organizacje lokalne działające w subregionie radomskim województwa mazowieckiego oraz południowym województwa śląskiego (powiat żywiecki, cieszyński i bielski). Gotowy produkt społeczny upowszechniony zostanie wśród 77 Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce. 

PROMUJ I KOMUNIKUJ zakłada stworzenie platformy komunikacyjnej i fundraisingowej, edukację w zakresie lokalnej filantropii i jej promocję, wsparcie i pomoc dla organizacji pozarządowych, tworzenie publikacji, wydarzeń i tutoriali dla NGO, a także budowanie marki lokalnych NGO, tworzenie kampanii czy warsztatów dla małych organizacji. To wszystko po ta, aby tu gdzie żyjemy było nam dobrze!

Projekt PROMUJ I KOMUNIKUJ pozwoli na jeszcze lepszą i płynną finansowo działalność dla Was – dla lokalnej społeczności.

Więcej o projekcie: https://zfr.org.pl/co-robimy/projekty-aktualne/promuj-i-komunikuj

 

 

PiK- baner główny — kopia.png

Lider projektu

KDM_FULCOLOR.png

Partner projektu

LOGO_kolor.png

 

Projekt realizowany z dotacji programu
Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy,
finansowanego z Funduszy EOG.

Active-citizens-fund@4x.png