"ONE FOR ALL, ALL FOR ONE"

Aktualności

Dziś dotarły do nas wieści od Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina: Anna Barabasz z Żywieckiej Fundacji Rozwoju została (jako jedna z 5 osób w Polsce) wybrana do programu mentoringowego "One for All, All for One" prowadzonego przez Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce.
Celem głównym projektu jest zwiększenie występującego w Polsce potencjału wspierania imigrantów i uchodźców.
W jaki sposób? Poprzez:
- zaoferowanie bezpośredniego wsparcia i porad migrantom w kryzysie, szczególnie uchodźcom, którym udało się dotrzeć do Polski oraz ochrona ich praw człowieka w relacjach z polskimi władzami;
- podwyższanie jakości oferowanego migrantom wsparcia integracyjnego dzięki dzieleniu się wiedzą, wdrażaniu dobrych praktyk na poziomie lokalnym oraz podnoszeniu jakości działań skierowanych do migrantów zarówno w ramach Konsorcjum, jak i wśród innych liderów;
- szerzenie idei niesienia pomocy migrantom w polskim społeczeństwie oraz dostarczanie rzetelnych informacji o migracjach, przede wszystkim uchodźczych, do liderów opinii.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w partnerstwie z : Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.
Grantodawca: Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE – częścią Open Society Foundations.
Więcej o programie tutaj: https://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=2331