WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


Na Dworcowej 2 działa Centrum Pomocy dla Cudzoziemców

Aktualności

W ramach dofinansowania ze środków Kancelarii Premiera Rady Ministrów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Paramus oraz Żywieckim Centrum Wolontariatu, utworzone zostało Centrum Pomocy dla Cudzoziemców (zwane potocznie CPU) to punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców z Ukrainy oraz innych państw, przebywających na terenie powiatu żywieckiego. Powstał również FreeShop w którym można uzyskać ubrania oraz podstawowe produkty higieniczne.

Punkty te działają od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, osoby zaangażowane w działania tych dwóch niesamowitych miejsc, każdego dnia starają się odpowiedzieć na każdy problem który się pojawia oraz niosą pomoc każdej osobie przybywającej.

Dofinansowano ze środków Kancelaria Premiera Rady Ministrów.