Konsultacje w sprawie gminnych i powiatowych rad senioralnych

Aktualności

W ramach projektu "Działaj bez limitu!" Żywiecka Fundacja Rozwoju realizuje konsultacje z OPOWRS czyli Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów. 10 grudnia 2018 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami i członkami Koła Emerytów i Rencistów z Ustronia, Cieszyńskiej Rady Seniorów, Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Rady Seniorów z Krakowa, Chorzowa i Bytomia. Spotkanie to było możliwe dzięki zaproszeniu, jakie wystosowali do nas przedstawiciele zarządu OPOWRS, Zdzisław Swoboda i Ewa Tyburczyk.
   
Spotkanie robocze poprowadziła Barbara Szafraniec, przewodnicząca OPOWRS. Rozmowa dotyczyła zagadnień związanych z sytuacją Seniorów w Polsce w świetle bieżących zmian systemu prawnego oraz procesów demograficznych. Analiza aktów prawnych (m.in. art. 5c Ustawy o samorządzie gminnym, program BUS z 2018 r. i Strategii Rządowej dot. Polityki senioralnej do roku 2030 i programów: Dostępność +, PASOS i OK Senior).
        Czy i gdzie wdrażane są programy typu: „wychowanie do starości” czy przeciwdziałające zjawisku określanemu jako „więźniowie IV piętra”? Czy i w jaki sposób należy organizować wolontariat, gdy Seniorzy są depozytariuszami potrzeb oraz wolontariuszami? W jakiej formie powinny być organizowane Senioralne Rady Powiatowe?
    Rekomendacje do dalszych działań, konsultacje w zakresie tworzenia ordynacji wyborczych rad senioralnych na poziomie gmin i powiatów oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkania pozwoliły na ukonstytuowanie się dalszych planów współpracy i wymiany doświadczeń. Żywiec i powiat żywiecki reprezentowali m.in. członkowie Stowarzyszenia „Kwiat Jesieni” z Rychwałdu, uczestnicy programu „Działaj bez limitu!”https://zfr.org.pl/co-robimy/projekty-aktualne/dzialaj-bez-limitu oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju.