WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł
Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


Komunikacyjno-fundraisingowa burza mózgów

Aktualności

Pracę nad projektem Promuj i Komunikuj rozpoczęliśmy w kwietniu 2021 roku. Dzałamy od wielu lat i widzimy z jakimi problemami mierzą się małe i jeszcze mniejsze organizacje pozarządowe. 

Stworzonym w ramach PROMUJ I KOMUNIKUJ produktem społecznym chcemy pomóc rozwiązać problemy przewidywalności finansowania organizacji i budować ich silną markę wśród mieszkańców. Dla nas jest to bardzo istotne! Jesteśmy świadomi, że to właśnie NGO-sy są najbliżej mieszkańców, lokalnej społeczności, to oni wiedzą czego potrzebują ich sąsiedzi. Właśnie dlatego pracujemy z wielkim zaangażowaniem i już widać pierwsze efekty naszej burzy mózgów.

Odbyliśmy już kilka spotkań zespołów z dwóch współpracujących fundacji i przeanalizowaliśmy przyczyny tych problemów, przedyskutowaliśmy możliwe rozwiązania i tworzyliśmy nowe koncepcje wsparcia i pomocy. 

Przygotowaliśmy serię szkoleń dla NGO z zakresu komunikacji, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. W szkoleniach tych wezmą udział 54 organizacje, które uzbroimy w wiedzę z zakresu komunikacji, pisania tekstów i promocji. To pozwoli naszym NGO jeszcze lepiej mówić o tym co ważne.

Stworzyliśmy także uniwersalny system działań fundraisingowych dla NGO. System ten będzie testowany, tak aby stał się doskonałym narzędziem dla wszystkich takich organizacji. Jesteśmy także w trakcie prac nad witryną internetową, która nie tylko pomoże w promocji poszczególnych organizacji, ale także pozwoli na działania fundraisingowe. 

Już w najbliższych dniach rozpoczniemy wysyłanie newsletterów dla Organizacji Działaj Lokalnie i otworzymy rekrutację organizacji do udziału w projekcie. 

Jesteśmy przekonani, że dobry system fundraisingowy oraz umiejętna komunikacja pozwolą rozwiązać wiele problemów małych NGO, tak aby mogły one skutecznie działać na rzecz swoich społeczności. 

Projekt realizujemy z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z EOG.