Wieczorne opowieści, czyli spotkanie z historią

Aktualności

Zapraszamy na niezwykły wieczór z cyklu "Spotkania z historią" w Żywieckiej Fundacji Rozwoju. 

Władysław Gawliński - wspomnienia mieszkańca Zabłocia 

29. października o godz. 19:00 – w piwnicach kamienicy przy ul. Dworcowej 2 w Żywcu-Zabłociu spotkamy się na wyjątkowe wydarzenie - nie nagrywamy i nie powtarzamy spotkania. Trzeba być osobiście - snujemy wieczorne opowieści tylko tej jednej nocy!

CO JEST W PROGRAMIE SPOTKANIA?
Projekcja filmu, spotkanie i wystawa zbiorów Władysława Gawlinskiego: kolekcjonera, birofila, świadka historii, depozytariusza pamięci lokalnej, mieszkańca Zabłocia. 

Inicjatywa jest częścią projektu „Zapraszamy do Zabłocia – zapalamy do działania”, działanie środowiskowe z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej: historia Zabłocia. W kontekście rewitalizacyjnym: KD4. Rozszerzenie zasobu przestrzeni oraz działania służące celom społecznym i celom związanym z ofertą spędzania czasu wolnego. 

Zespół realizujący: Anna Barabasz, Dariusz Piotrowski, Marcin Kogut.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!