FINAŁ DEBAT OKSFORDZKICH PODBESKIDZIE

Aktualności

4 kwietnia, Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej w Żywcu
Rokrocznie uczniowie i uczennice z Żywiecczyzny dowodzą tezy, że ICH SIŁĄ SĄ SŁOWA, a jednocześnie obalają twierdzenie, że dzieci i ryby głosu nie mają.
W finałach TDOP 2019 spierać się będą:
Szkoły podstawowe/gimnazjalne - Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim i Szkola Podstawowa nr 9 w Żywcu
Teza: Jesteśmy w stanie żyć bez plastiku

Szkoły ponadpodstawowe - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
Teza: W krajach wysoko rozwiniętych powinno się nałożyć ograniczenia formalne w zakresie nabywania dóbr przez konsumentów.
Organizacja Turnieju: Żywiecka Fundacja Rozwoju
Partnerzy projektu: Starostwo Powiatowe w Żywcu
Współpraca z: Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Czarne, Fundacja ING Dzieciom, Żywieckie Centrum Wolontariatu
Wszystkich, dla który Debaty Oksfordzkie są nowym tematem - zapraszamy na stronę www.zfr.org.pl - do zapoznania się z Zasadami debat oksfordzkic.