DZIAŁAJ LOKALNIE 2018 - PODSUMOWANIE!

Aktualności

Działaj Lokalnie 2018 - podsumowane!

W czwartek 13 grudnia podsumowaliśmy "Działaj Lokalnie  X" 2018. W tym roku na terenie 7 gmin powiatu żywieckiego zrealizowano 12 projektów na rzecz dobra wspólnego, dofinansowanych na sumę 56 000,00 zł. Rezultatami działań mogli się pochwalić sami grantobiorcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Rajczy, Grupa Nieformalna "Art Fani", Stowarzyszenie "Mała Szwajcaria", Stowarzyszenie "Sólkiczora.pl", Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni", Inicjatywy Działaj Lokalnie Sonbird i Talenty Łączą Pokolenia, Grupa Nieformalna Diplodoki, Fundacja Kuźnia Sztuki, Fundacja Ganahar oraz Stowarzyszenie "Wspólnie od Nowa".

W trakcie podsumowania rozstrzygnęliśmy również Konkurs Opowiedz 2018, do którego grantobiorcy licznie zgłosili swoje prace. W Kategorii CZŁOWIEK zwyciężyła praca Grupy Nieformalnej Diplodoki "Makrakmy, kokedamy i wiszące ogrody", w Kategorii MIEJSCE zwycieżyła praca Grupy Nieformalnej ART FANI "Niezwyczajni.pl", w Kategroii MOTYW "Ratujmy pszczoły", a w kategorii FILM zwyciężyła praca Inicjatywy Działaj Lokalnie Sonbird "Żywiec-miasto możliwości". Jury postanowiło przyznać również wyróżnienie - Nagrodę Specjalną dla filmu Inicjatywy Działaj Lokalnie "Talenty łączą pokolenia". Wszystkim uczestnikom konkursu i zwycięzcom gratulujemy!