WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


DECYDUJMY RAZEM!

Aktualności

Budżet partycypacyjny: Jak podzielić – i czy w ogóle - budżet na części? Kto może wnioskować i o co? 

POTRZEBA I CEL SPOTKAŃ – W PIGUŁCE

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, województwa powinny cyklicznie, co roku realizować nabór wniosków do budżetu partycypacyjnego, czyli takiego, jak w miastach, lecz na znacznie większą skalę. Śląskie takiego narzędzia nie posiadało, dla naszego województwa jest to zupełna nowość, stąd pojawiła się potrzeba stworzenia podstaw budżetu. Taką bazą będzie raport - wynik serii warsztatów, konsultacji społecznych oraz ekspertyz, w tym prawniczych - który pomoże sprawnie rozpocząć realizację przedsięwzięcia.

Zanim jednak budżet zostanie wdrożony, każdy mieszkaniec może wziąć udział we wspomnianych konsultacjach, podczas których może zgłosić własne pomysły na regulamin oraz poddawać ocenie dotychczasowe ustalenia. Spotkania odbywają się w 30 miejscowościach i obecnie są niemal na półmetku.

Harmonogram konsultacji znajduje się na stronie www.cris.org.pl

DLACZEGO KONSULTACJE JUŻ NA TYM ETAPIE?

Nasze województwo to ponad cztery i pół miliona osób żyjących na mocno zurbanizowanym terenie. Struktura tej grupy jest zróżnicowana pod wieloma względami, w tym również pod kątem udziału mieszkańców w życiu społecznym.

Dysproporcja objawia się corocznie podczas głosowań w ramach miejskich budżetów obywatelskich. Z jednej strony pojawia się Sosnowiec, w którym swój głos oddaje co drugi mieszkaniec, a z drugiej – Rybnik, z głosującym co dziesiątym mieszkańcem. Dysproporcje w partycypacji społecznej są jednym z dwóch głównych problemów, z jakimi będzie musiał się zmierzyć Urząd Marszałkowski podczas wprowadzania nowości, jaką jest budżet dla wszystkich części województwa.

Drugą jest wspomniany element innowacyjności – mieszkańcy mogą mieć problem z zaakceptowaniem, zrozumieniem nieznanego. Oba te zagrożenia są również powiązane wzajemnie – skoro przeciętny mieszkaniec regionu nie bierze udziału w głosowaniu na projekty miejskie, czemu miałby to robić w ramach nieznanego dotąd budżetu wojewódzkiego, niezwiązanego z jego miejscem zamieszkania bezpośrednio?

Mała liczba wniosków oraz niska frekwencja podczas głosowań mogą wystąpić z dużym prawdopodobieństwem, szczególnie podczas realizacji pierwszych edycji budżetu. Dlatego tym ważniejsze wydają się informacja i edukacja oraz włączanie obywateli już na samym początku, w procesie wspólnego tworzenia podstaw. Dostosowanie, w miarę możliwości prawnych, do większościowej opinii mieszkańców to cel, do którego Urząd Marszałkowski oraz realizatorzy projektu dążą.

O CZYM MOŻNA DYSKUTOWAĆ?

Podczas każdego z dwugodzinnych, otwartych spotkań, mieszkańcy rozmawiają na temat trzech najważniejszych dla budżetu kwestii, a więc podziału środków finansowych, procesów naboru i głosowania oraz realizacji wybranych projektów.

Jak podzielić – i czy w ogóle - budżet na części? Kto może wnioskować i o co? Czy listy poparcia to rzecz konieczna? Ile środków zostanie przeznaczonych na realizację projektów? Jakie powinny być minimalne i maksymalne sumy przeznaczone na pojedynczy projekt? Kto i jak może głosować? Jak długo powinno trwać głosowanie? Kto odpowiada za zakupione w ramach projektu sprzęty, kiedy ulegną częściowemu wyeksploatowaniu? To tematy, które pojawiły się wśród uczestników spotkań, które już się odbyły.

TERMIN NIE ODPOWIADA? JEST ANKIETA ONLINE!

Równolegle do spotkań konsultacyjnych, w Internecie dostępna jest ankieta, w której można oddać głos na konkretne rozwiązania dotyczące mechanizmu, bez wychodzenia z domu. Badanie zawiera siedem pytań związanych z budżetem obywatelskim oraz cztery pytania dotyczące samego badanego.

Zagadnienia obejmują, m.in. zakres terenowy przyszłych projektów (całe województwo, grupa powiatów, obie opcje), liczbę osób na liście poparcia danego projektu, minimalną kwotę przeznaczoną na realizację jednego projektu czy rodzaje narzędzi promocyjnych użytych w kampanii informacyjnej. Ankieta jest anonimowa, a zebrane o wypełniającym dane posłużą jedynie do celów statystycznych, do pogłębionej interpretacji wyników badań w raporcie.

Ankieta znajduje się tutaj:

https://www.webankieta.pl/ankieta/347601/ankieta-dotyczaca-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-slaskiego.html

Spotkania konsultacyjne są częścią projektu „Decydujmy razem! Budżet obywatelski Województwa Śląskiego”, wspólnego przedsięwzięcia Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z Rybnika oraz Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic. Działania są dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznego o takiej samej nazwie.