5 LUTEGO 2019: FUNDUSZ AKTYWNI OBYWATELE. SPOTKANIE KONSULTACYJNE W ŻYWIECKIEJ FUNDACJI ROZWOJU POPROWADZI KUBA WYGNAŃSKI. ZAPRASZAMY!

Aktualności

Jak powinien działać Fundusz Aktywni Obywatele? Na jakie potrzeby powinien odpowiadać? Jakie działania powinien wspierać? POROZMAWIAJMY O TYM WE WTOREK 5 LUTEGO W ŻYWCU!

Fundusz Aktywni Obywatele to program dotacyjny skierowany do organizacji społecznych, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego operatorem jest konsorcjum tworzone przez 3 organizacje - Fundację im. Stefana Batorego, Fundację "Stocznia" oraz Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, wybrane w konkursie ogłoszonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Fundusz będzie dysponował budżetem w wysokości 30 mln euro i będzie funkcjonował w latach 2019-2024.

Podczas spotkania, którego gospodarzem będzie Żywiecka Fundacja Rozwoju, chcemy zebrać opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu. Spotkanie poprowadzi Kuba Wygnański z Fundacji Stocznia. Gorąco zachęcamy do podzielania się opiniami, uwagami
i podpowiedziami:

- jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
- jakie działania powinien wspierać, by osiągnać oczekiwane rezultaty,
- jak może uzupełnić istniejące żródła finansowania działań obywatelskich.
Wasze opinie pomogą w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl. Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 lutego w godz. 16.30-18.30 w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju przy ul. Dworcowej 2 w Żywcu-Zabłociu.

SPOTKANIE BĘDZIE MIAŁO FORMUŁĘ WARSZTATU, DLATEGO TEŻ LICZBĘ MIEJSC OGRANICZAMY DO 30 – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Kontakt: Anna Barabasz, anna.barabasz@zfr.org.pl, tel. 509 832 941, 33 475 44 77.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 31 STYCZNIA 2019 na adres: anna.barabasz@zfr.org.pl

 ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY:
Zdajemy sobie sprawe z tego, że konieczność ponoszenia kosztów podróży może stanowić dla części z Państwa przeszkode w udziale w spotkaniu. Dysponujemy pewną (ale ograniczoną) pulą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży uczestników spoza Żywca. Potrzebę zwrotu kosztów podróży prosimy zgłosicć mailowo na adres: anna.barabasz@zfr.org.pl. Możemy zwrócić koszty biletu pociągiem II klasy/PKS-em lub - w przypadku podróży samochodem - równoważność tej kwoty.