13.XII.2018 r. I Forum Organizacji Senioralnych za nami.

Aktualności

I Forum Organizacji Senioralnych za nami 13.XII.2018 r.
Dlaczego właśnie forum, i dlaczego właśnie teraz? To reakcja Żywieckiej Fundacji Rozwoju na postulaty Seniorek i Seniorów zrzeszonych w projekcie „Działaj bez limitu” finansowanym ze środków ASOS 2014-2020. Ale nie tylko. To również odpowiedź na potrzeby będące konsekwencją zachodzących zmian demograficznych. Statystyki mówią same za siebie: w powiecie żywieckim mieszka obecnie około 153 tys. osób, z czego około 23% czyli 35 tysięcy to więcej niż cała populacja Żywca. Co ważne, jest to tendencja rosnąca: Seniorów przybywa. Co to zatem oznacza? I jakimi wnioskami zakończyliśmy I Forum?
1.      Jednoznacznie wybrzmiała potrzeba wzmocnienia kompetencji Seniorów w zakresie partycypacji – nie tylko poprzez udział w Radach, ale również poprzez możliwość udziału w inicjatywach społecznych o charakterze partycypacyjnym, typu: konsultacje społeczne czy inicjatywa obywatelska. Krótko mówiąc: więcej przestrzeni dla aktywności społecznej.
2.      Pojawiły się wyraźne postulaty tworzenia rad senioralnych na poziomie gmin oraz reorganizacji Powiatowej Rady Senioralnej;
3.      wskazano kierunek działań oparty o bezpośredni udział Seniorów w życiu społecznym poprzez profilowanie konkursów i zadań zleconych;
4.      padło pytanie o powołanie funkcji Rzecznika lub Pełnomocnika ds. Seniorów na poziomie gminnym i powiatowym (może to być stanowisko łączące również inne zakresy interesów grup społecznych, wzorem istniejących już tego typu samodzielnych stanowisk w ościennych JST);
5.      Jak pozyskiwać środki na działania społeczne? To pytanie, kierowane podczas I Forum do Samorządów, ma bardzo mocne przełożenie na potrzebę partycypacji ze strony Seniorek i Seniorów. To grupa, która chce działać, chce się stale uczyć, ma potrzebę poszerzania kompetencji – i apeluje do samorządów o stworzenie niezbędnego instrumentarium. Czyli osi współpracy poprzez wymianę informacji i kompetencji na linii JST – NGO.  Warto zainwestować w tę potrzebę edukacyjną – pozyskane środki wzmacniają przecież kapitał społeczny na poziomie lokalnym.

Kto zatem współtworzył tegoroczne I FORUM?
Żywiecka Fundacja Rozwoju – w roli organizatora i koordynatora inicjatywy.
Starostwo Powiatowe w Żywcu – patronatem objął forum Starosta żywiecki Andrzej Kalata, a podczas forum urząd reprezentował wicestarosta Stanisław Kucharczyk.
Gminę Jeleśnię reprezentowała pani wójt Anna Wasilewska.
Spotkanie prowadzili: Zofia Szumańska i Janusz Zyzański, reprezentujący Uniwersytet III Wieku z Żywca i Stowarzyszenie Kwiat Jesieni z Rychwałdu
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów gminy Ślemień
Koło Gospodyń Wiejskich z Rychwałdu
Koło Gospodyń Wiejskich z Juszczyny
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Żywca
Klub Pań Wcześnie Urodzonych z Żywca
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej
Uniwersytet Trzeciego Wieku z Żywca
Klub Seniora „Wrzos” z Juszczyny
Władysław Gawliński – kolekcjoner naczyń do picia piwa z Żywca
Koło Emerytów i Rencistów z gminy Gilowice
Towarzystwo Miłośników Gilowic
Stowarzyszenie „Kwiat Jesieni” z Rychwałdu.
Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonek
Chór Akord
Związek Emerytów i Rencistów z gminy Węgierska Górka.

Dziękujemy za użyczenie sali i wsparcie techniczne dyrektorowi MCK w Żywcu, Markowi Regelowi wraz z zespołem. 
Foto: Piotr Trzemielewski.