WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Społeczeństwo Otwarte

        „SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE” – CZYLI DEBATY O SAMORZĄDNOŚCI. 

zasada, że większość wybiera, jest tylko środkiem do określonego celu politycznego.
Celem politycznym demokracji jest wolność i rządy prawa

– czyli rządy sprawiedliwości sięgającej możliwie najdalej bez ograniczenia wolności. (…)
Naszym ideałem nie jest więc ani rząd większości,
ani „absolutna wolność”, lecz
samo-rząd.
Prawo natomiast musi wkraczać tam, gdzie samo-rząd nie został osiągnięty,

lub gdy nie zapanował
.”

Karl R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t.I

Cykl debat „SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE” realizujemy od 2018 roku.

O czym debatujemy?

Do rozmowy o samorządzie, potrzebie partycypacji, działaniach obywatelskich, wolności słowa i tolerancji zapraszamy przede wszystkim tych, którzy tworzą naszą społeczność lokalną, czyli MIESZKANKI i MIESZKAŃCÓW Żywiecczyzny. Chcemy, abyście Państwo włączyli się aktywnie w to, co dziele się wokół Nas – bo tylko wtedy demokracja ma sens. To właśnie codzienne zainteresowanie sprawami, które mają wpływ na nasze życie, realnie wpływa na otoczenie. Obywatele, czyli MY – wybieramy władze, a więc mamy również prawo zapytać o jej działania: jak? Po co? Dlaczego? Kto? I za ile? Obywatele, czyli MY – mamy gwarantowane prawo m.in.:

- dostępu do informacji publicznej,
- inicjatyw oddolnych,
- udziału w organach kontroli np. Komitet ds. Rewitalizacji, Rada Pożytku Publicznego, i inne,
- uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miasta,
- wiedzy o tym, jak wydawany jest budżet gminy,
- wiedza o procedurach i realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,
- o tym, jak działają spółki miejskie/gminne,
- i inne.

Jest tego naprawdę sporo. Obywatele mogą wiele – ale muszą chcieć.

Kogo zapraszamy?

Podczas spotkań wiedzą i doświadczeniem dzielą się z nami zaproszone Ekspertki i Eksperci: osoby aktywnie zaangażowane w działania społeczności lokalnych, animujące, diagnozujące, opisujące świat, w którym żyją. Liderki i liderzy lokalnych społeczności.

Zapraszamy!

Zespół Żywieckiej Fundacji Rozwoju