WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Tytuł zadania publicznego: Rozwojem w rozwój.

Termin realizacji: 01.03.2023 - 31.12.2023

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa, w ramach programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023- 2025 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt wyniesie 100410 zł, w tym dofinansowanie 90130 zł.

O projekcie:
Podnoszenie kwalifikacji kadry PZS poprzez szkolenia, warsztaty, studia, kursy. Prowadzenie cyklicznych superwizji dla pracowników socjalnych oraz pozostałych pracowników PZS. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami PZS oraz samorządami, OWESami oraz CUSami w trakcie organizowanej wizyty studyjnej.

Opis projektu
Miejsce realizacji zadania
Ze względu na siedzibę realizatora zadanie realizowane będzie w Żywcu. Część działań zamierzamy realizować w innych miejscach ze względu na ich specyfikę.

Planujemy działania integracyjne w formie wizyty studyjnej do Olsztyna (Warmińsko-Mazurskiej) Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - w zależności od zakwalifikowania się przez naszych pracowników na dany kierunek lub szkolenie, część w Katowicach część online oraz stacjonarnie w Żywcu.

Superwizje również będą prowadzone zarówno na miejscu, jak i innych miejscach w zależności od dostępności miejsca.

Grupa docelowa
Pracownicy PZS tj. Żywieckiej Fundacji Rozwoju prowadzącej Centrum Integracji Społecznej w Żywcu (działanie 1 i 2) realizujący działania integracji społecznej i zawodowej od 2016 roku. To pracownicy socjalni, ale także cała grupa osób zajmujących się rekrutacją, doradztwem, instruktorzy w pracowniach, animatorzy społeczni realizujący działania integracji społecznej, asystenci osób z niepełnosprawnością, specjaliści rynku pracy, trenerzy personalni, kierownictwo i zarząd dbający o najlepszą realizację zadań i wykorzystanie wszystkich dostępnych metod i możliwości służących rozwojowi wszystkim uczestnikom CIS.

Kolejna grupa to przedstawiciele PZSów z regionu, przedstawiciele samorządów - ośrodków pomocy społecznej z powiatu żywieckiego, Urządu Miasta, Starostwa Powiatowego w Żywcu, OWESu w Bielsku-Białej i miejscowości, z którymi będziemy wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami w prowadzeniu PZSów w trakcie wizyty studyjnej, gdzie spotkamy się również z przedstawicielami podobnych instytucji.

Sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb
Podnoszenie kwalifikacji kadry PZS poprzez szkolenia, warsztaty, studia, kursy. Prowadzenie cyklicznych superwizji dla pracowników socjalnych oraz pozostałych pracowników PZS. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami PZS oraz samorządami, OWESami oraz CUSami w trakcie organizowanej wizyty studyjnej.