WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł
lub wprowadź:
PLN
Wybrana kwota:
50 zł
Wpłacając mnie jesteś jak energetyk, bo dodajesz skrzydeł talentom.

DZIAŁAJ LOKALNIE 2022

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO
DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2022 NA ŻYWIECCZYŹNIE


Zwycięzcom gratulujemy! Tym, którzy nie zdobyli grantu - głowa do góry! 2023 już wkrótce nadejdzie,
a razem z nim kolejna szansa na działania :)

W ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2022, Komisja Grantowa wyłoniła spośród 23 nadesłanych wniosków aplikacyjnych 12 projektów - lokalnych inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenów objętych konkursem. Projekty te zostaną dofinansowane na łączną kwotę 55 000 zł.

Komisja Grantowa oceniała wnioski i obradowała w pięcioosobowym składzie: Magdalena Waligóra-Rutkowska (sektor pozarządowy), Mirosław Dziergas (sektor samorządowy), Agata Chmielowska (media), Ewelina Jakubiec (sektor biznesu) oraz Szymon Wróbel (sektor samorządowy).

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji oraz zgłoszenie się w sprawie poprawienia części zapisów wniosku oraz budżetu projektu (do wysokości przyznanej dotacji).

Gratulujemy! :)

Wnioski dofinansowane w ramach konkursu Działaj Lokalnie XII 2022

Lista rezerwowa wniosków złożonych w konkursie Działaj Lokalnie XII 2022

Notatka z posiedzenia Komisji Grantowej 2022

DZIAŁAJ LOKALNIE 2022

Żywiecka Fundacja Rozwoju
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
OGŁASZA
Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 Do 15 kwietnia 2022 roku godz. 23:59 można przenieść swój pomysł do formularza wniosku (za pośrednictwem generatora online)
i aplikować o dofinansowanie na poziomie maksymalnym do 6 tys. zł!
Cel: inicjatywy, które pozytywnie zmieniają Żywiecczyznę, aktywując lokalną społeczność
do działań na rzecz dobra wspólnego, wpływając na lepszą jakość życia i zainteresowanie swoim regionem, a także drugim człowiekiem.
 W tym roku zapraszamy do składania wniosków w ramach PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2022 grupy nieformalne i organizacje
z terenu 8 gmin powiatu żywieckiego: Żywiec, Gilowice, Koszarawa, Radziechowy-Wieprz, Czernichów, Łodygowice, Ślemień i Rajcza.

W bieżącym roku przewidywana pula środków na dotacje wyniesie 55 000 zł.
 
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy do konsultowania wniosków i pomysłów.
Wszelkich informacji udzielamy mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji na ul. Dworcowej 2 w Żywcu.

Kontakt: anna.zieba@zfr.org.pl, kom. 508 172 926, tel. 33 475 44 77
anna.jafernik@zfr.org.pl, kom. 601 205 390
(w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku).
Facebook/Messenger: Działaj lokalnie na Żywiecczyźnie

W przypadku przesyłania pytań mailowo prosimy o wpisanie w temacie: „Działaj Lokalnie 2022”.

Regulamin DL 2022

wzór wniosku DL 2022 - doc

DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO
DZIAŁAJ LOKALNIE XII 2021 NA ŻYWIECCZYŹNIE


Zwycięzcom gratulujemy! Tym, którzy nie zdobyli grantu - głowa do góry! 2022 już blisko :)

W ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2021, Komisja Grantowa wyłoniła spośród 26 nadesłanych wniosków aplikacyjnych
15 projektów - lokalnych inicjatyw zgłoszonych  przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenów objętych konkursem. Projekty te zostaną dofinansowane na łączną kwotę ponad 55 000 zł.

Komisja Grantowa oceniała wnioski i obradowała w siedmioosobowym składzie: Julia Grygny (sektor pozarządowy), Stanisław Kucharczyk (sektor samorządowy), Katarzyna Graboń (media), Marek Gawron (sektor biznesu), Urszula Figura (sektor pozarządowy), Dariusz Piotrowski (sektor samorządowy), Izabela Sowa-Knapczyk (sektor biznesu). 

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji oraz zgłoszenie się w sprawie poprawienia wniosku oraz budżetu projektu (do wysokości przyznanej dotacji).

Brawo! :)

Wnioski dofinansowane w konkursie Działaj Lokalnie XII 2021

Lista rezerwowa wniosków złożonych w konkursie Działaj Lokalnie XII 2021

Notatka z posiedzenia Komisji Grantowej 2021

DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

Żywiecka Fundacja Rozwoju
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
OGŁASZA
Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 Do 30 kwietnia 2021 roku godz. 23:59 można przenieść swój pomysł do formularza wniosku (za pośrednictwem generatora online)
i aplikować o dofinansowanie na poziomie maksymalnym do 6 tys. zł!
Cel: inicjatywy, które pozytywnie zmieniają Żywiecczyznę, aktywując lokalną społeczność
do działań na rzecz dobra wspólnego, wpływając na lepszą jakość życia i zainteresowanie swoim regionem, a także drugim człowiekiem.
 W tym roku zapraszamy do składania wniosków w ramach PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2021 grupy nieformalne i organizacje
z terenu 8 gmin powiatu żywieckiego: Żywiec, Gilowice, Koszarawa, Radziechowy-Wieprz, Czernichów, Łodygowice, Ślemień i Rajcza.

W bieżącym roku przewidywana pula środków na dotacje wyniesie 55 000 zł.
 
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy do konsultowania wniosków i pomysłów.
Wszelkich informacji udzielamy mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji na ul. Dworcowej 2 w Żywcu.

Kontakt: anna.zieba@zfr.org.pl, kom. 508 172 926, tel. 33 475 44 77
anna.jafernik@zfr.org.pl, kom. 601 205 390
(w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku).
Facebook/Messenger: Działaj lokalnie na Żywiecczyźnie

W przypadku przesyłania pytań mailowo prosimy o wpisanie w temacie: „Działaj Lokalnie 2021”.

REGULAMIN DL 2021

WZÓR WNIOSKU - PDF

WZÓR WNIOSKU - DOCX

DZIAŁAJ LOKALNIE 2020

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO
DZIAŁAJ LOKALNIE XI 2020 NA ŻYWIECCZYŹNIE

NABÓR II

Gratulujemy! :)

W ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020, Komisja (obradująca w tym samym siedmioosobowym składzie) w II naborze wyłoniła spośród 10 wniosków aplikacyjnych 7 projektów - lokalnych inicjatyw zgłoszonych  przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenów objętych konkursem. Projekty te zostaną dofinansowane na łączną kwotę 34 540zł.

WNIOSKI DOFINANSOWANE W II ETAPIE KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 - POBIERZ

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 - POBIERZ

NOTATKA Z OBRAD KOMISJI GRANTOWEJ

Wszystkich grantobiorców prosimy o informację zwrotną w celu potwierdzenia przyjęcia dotacji lub rezygnacji z grantu oraz w sprawie wprowadzenia poprawek do budżetu (do wysokości przyznanej doatcji).

DZIAŁAJ LOKALNIE 2020

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO
DZIAŁAJ LOKALNIE XI 2020 NA ŻYWIECCZYŹNIE

NABÓR I
oraz OGŁASZAMY II NABÓR DL 2020!

Gratulujemy wszystkim pasji i chęci aktywnego działania! 

W ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020, Komisja w I naborze tegorocznej edycji wyłoniła spośród 18 wniosków aplikacyjnych 5 projektów - lokalnych inicjatyw zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenów objętych konkursem. Projekty te zostaną dofinansowane na łączną kwotę 20 460zł.
GRATULUJEMY!!!

WNIOSKI DOFINANSOWANE W I ETAPIE KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 - POBIERZ

Komisja Grantowa oceniała wnioski i obradowała w siedmioosobowym składzie: Julia Grygny (sektor pozarządowy), Stanisław Kucharczyk (sektor samorządowy), Agata Chmielowska (media), Liliana Wójtowicz (sektor pozarządowy), Magdalena Kidoń-Staszek (sektor samorządowy), Izabela Janoszek (media), Izabela Sowa-Knapczyk (sektor biznesu). 

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji oraz zgłoszenie się w sprawie poprawienia wniosku oraz budżetu projektu (do wysokości przyznanej dotacji).

Jednocześnie informujemy, że startujemy z II naborem konkursu DL 2020, którego priorytetowym działaniem będzie walka z pandemią oraz przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom. Do konkursu mogą aplikować wnioskodawcy, którzy swoje projekty składali w jego
I etapie.
Do 15 maja 2020 roku czekamy na Wasze wnioski!
Konkurs dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu gmin: Żywiec (prosimy o wcześniejszy kontakt z koordynatorkami konkursu), Gilowice, Koszarawa, Radziechowy-Wieprz, Czernichów, Łodygowice i Ślemień.
 
Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie:
http://system.dzialajlokalnie.pl/
Regulamin II etapu DL 2020 https://zfr.org.pl/download_file/view/3640/207

DZIAŁAJ LOKALNIE 2020

Żywiecka Fundacja Rozwoju
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
OGŁASZA
Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 Do 16 kwietnia 2020 roku można przenieść swój pomysł do formularza wniosku (za pośrednictwem generatora)
i aplikować o dofinansowanie na poziomie maksymalnym 6 tys. zł.
Cel: inicjatywy, które pozytywnie zmieniają Żywiecczyznę, aktywując lokalną społeczność
do działań na rzecz dobra wspólnego, wpływając na lepszą jakość życia i zainteresowanie swoim regionem.
 W tym roku zapraszamy do składania wniosków w ramach PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 grupy nieformalne i organizacje
z terenu gmin: Żywiec, Gilowice, Koszarawa, Radziechowy-Wieprz, Czernichów, Łodygowice i Ślemień.

W bieżącym roku przewidywana pula środków na dotacje wyniesie 55 000 zł.
 
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy do konsultowania wniosków i pomysłów.
Wszelkich informacji udzielamy mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji na ul. Dworcowej 2 w Żywcu.

Kontakt: anna.zieba@zfr.org.pl, tel. 33 475 44 77 lub 508 172 926
anna.jafernik@zfr.org.pl, kom. 601 205 390
(w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku).
Messenger: Działaj lokalnie na Żywiecczyźnie
Skype: Anna Zięba_DL 2020

W przypadku przesyłania pytań mailowo prosimy o wpisanie w temacie: „Działaj Lokalnie 2020”.

Regulamin Działaj Lokalnie 2020
Wzór wniosku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁAJ LOKALNIE 2019

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO
DZIAŁAJ LOKALNIE XI 2019 NA ŻYWIECCZYŹNIE

Gratulujemy wszystkim chęci działania! 

W ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019, komisja w tegorocznej edycji wyłoniła spośród 23 wniosków aplikacyjnych 12 projektów 
- lokalnych inicjatyw zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW oraz grupy nieformalne z terenów objętych konkursem. 
Łączna kwota dofinansowania wynosi: 55 000,00 zł .  GRATULUJEMY!!!

LISTA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH - DZIAŁAJ LOKALNIE 2019 - POBIERZ

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE 2019 - POBIERZ

Komisja Grantowa obradowała w składzie: Julia Grygny (sektor pozarządowy), Stanisław Kucharczyk (sektor samorządowy), Agata Chmielowska (media), Liliana Wójtowicz (sektor pozarządowy), Magdalena Kidoń-Staszek (sektor samorządowy), Paweł Duda (sektor biznesu), Anna Pępek-Kupczak (sektor biznesu). 

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji oraz kontakt w sprawie poprawienia wniosku oraz budżetu projektu 
(do wysokości przyznanej dotacji). Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania, tworzą listę rezerwową, co oznacza, że mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku rezygnacji innej organizacji z listy organizacji dofinansowanych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Żywiecka Fundacja Rozwoju Żywiecka Fundacja Rozwoju we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
OGŁASZA
Lokalny Konkurs Grantowyw
ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Do 15 maja 2019 roku można przenieść swój pomysł do formularza wniosku (za pośrednictwem generatora) i aplikować o dofinansowanie na poziomie maksymalnym 6 tys. zł. 
Cel: inicjatywy, które zmieniają Żywiecczyznę, inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. 

W tym roku zapraszamy do składania wniosków w ramach PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE XI edycja 2019,
grupy nieformalne i organizacje z terenu gmin: Żywiec, Gilowice, Koszarawa, Radziechowy -Wieprz, Rajcza, Czernichów i Ślemień.

 W tym roku przewidywana pula środków na dotacje wyniesie 55 000 zł.
Wnioski należy składać tylko za pośrednictwem generatora wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy do konsultowania wniosków, pomysłów. Wszelkich informacji udzielamy mailowo, telefonicznie
lub osobiście w biurze Fundacji (ul. Handlowa 5, Żywiec).

Kontakt: anna.jafernik@zfr.org.pl, tel. 33 475 44 77 lub 601 205 390 (w godzinach od 8:00 do 13 :30 (od wtorku do środy). 

W przypadku przesyłania pytań mailowo prosimy o wpisanie w temacie: „Działaj Lokalnie 2019”.

Regulamin Działaj Lokalnie 2019
Wzór wniosku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO
DZIAŁAJ LOKALNIE X 2018 NA ŻYWIECCZYŹNIE

Gratulujemy wszystkim za chęć działania! 

LISTA RANKINGOWA DL_2018

Po raz kolejny Żywiecka Fundacja Rozwoju ogłasza konkurs grantowy Działaj Lokalnie, a to oznacza że do 20 maja można sformułować pomysł w formie wniosku  i uzyskać dofinansowanie na poziomie maksymalnym 6 tys. zł. Cel: inicjatywy, które zmieniają Żywiecczyznę, budują poczucie tożsamości lokalnej, integrują mieszkańców, wspierają kulturę, sztukę, ekologię, czyli powiększają dobro wspólne.  W tym roku zapraszamy do składania wniosków w ramach PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE X, edycja 2018 grupy nieformalne i organizacje z terenu gmin: Żywiec, Gilowice, Koszarawa, Radziechowy -Wieprz, Rajcza, Czernichów i Łękawica.

Nabór wniosków został przedłużony  do 23 maja 2018 r. do godz. 23:59

Maksymalna kwota dotacji to 6 000 zł na projekty, które mogą trwać od 3 do 6 miesięcy (od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.)

W tym roku przewidywana pula środków na dotacje wyniesie 55 100 zł.

 Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie WWW.SYSTEM.DZIALAJLOKALNIE.PL

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Fundacji.
Kontakt: anna.jafernik@zfr.org.pl, tel. 33 475 44 77 (w godzinach od 8:00 do 14 :00 od wtorku do czwartku)   601 205 390.
W przypadku przesyłania pytań mailowo prosimy o wpisanie w temacie: „Działaj Lokalnie 2018”.