WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


"Opowiedz... i zrób wrażenie" – tegoroczna edycja konkursu

Aktualności

Ruszyła kolejna edycja konkursu "Opowiedz..." skierowanego do grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) uczestniczących w Programie „Działaj Lokalnie”. 

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu. Opowiadanie o podejmowanych przedsięwzięciach może bowiem w znaczący sposób wpłynąć na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego, co jest nadrzędnym celem Programu. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Programu. Hasłem przewodnim Konkursu jest „Opowiedz … i zrób wrażenie’.

Prace powstałe w ramach Konkursu powinny spełniać następujące warunki: pełnić funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystywać nowoczesne technologie oraz bazować na kreatywnych pomysłach i rozwiązaniach, skupiać się zarówno na treści jak i na formie prac, dokumentować proces budowania dobra wspólnego, który dokonał się dzięki realizacji projektu, koncentrować się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu, prezentować ciekawe inicjatywy i ich rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności.

Tegoroczna runda Konkursu Lokalnego zostanie roztrzygnięta do 9 stycznia 2023 roku. Prace powinny być zgłoszone do 4 stycznia 2023 roku.

REGULAMIN KONKURSU  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY