WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł
lub wprowadź:
PLN
Wybrana kwota:
50 zł
Wpłacając mnie jesteś jak energetyk, bo dodajesz skrzydeł talentom.
schowaj

Redakcja biuletynu senioralnego „Bez limitu” w terenie – czyli konsultacje społeczne i wizyty studyjne.  

1. WIZYTA STUDYJNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM!

1 października 2021 ruszyliśmy w drogę – na Śląsk Cieszyński. Jednodniowa wyprawa miała bardzo konkretny cel: nawiązanie kontaktów z ludźmi, którzy podejmują inicjatywy na rzecz osób starszych, ale również wykluczonych i narażonych na wykluczenie społeczne. Chcieliśmy zobaczyć, jak działają inne organizacje na terenie, który uchodzi w Polsce za najbardziej aktywny w obszarze sektora pozarządowego. Śląsk Cieszyński słynie z aktywności członków stowarzyszeń i fundacji, którzy swoją energię przekuwają na realne korzyści dla społeczności lokalnej. 

Odwiedziliśmy zatem przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy – czyli sołtysów w Kończycach Małych i Zamarskach, oraz radną w Kończycach Wielkich którzy poświecili nam czas, oprowadzili po miejscowości wskazując miejsca, gdzie można zobaczyć rezultaty wspólnej pracy.  Opowiadali nam, co można zrobić na terenie swojej małej ojczyzny włączając mieszkańców, sąsiadów, ludzi dobrej woli i…. fundusz sołecki oraz środki zewnętrzne (!). Podczas naszej wizyty okazało się, ze redakcja naszej gazetki jest szybsza niż facebook – w Kończycach Małych bowiem pani sołtys dowiedziała się od naszych redaktorów że otrzymała dofinansowanie z FIO na działania dla mieszkańców swojego sołectwa J

Spotkaliśmy się z założycielami stowarzyszenia „Być Razem” z Cieszyna – organizacji, która oferuje szeroki zakres działań, a sama o sobie mówi tak: „Rdzeń misji Stowarzyszenia zapisany jest w jej nazwie; pomoc wzajemna - wymiana, z której korzystają zarówno osoby pomagające jak i te, które są beneficjentami tej pomocy. Ale ta „wzajemność" zachodzi również wewnątrz poszczególnych wspólnot (np. mieszkańców domów) oraz wewnątrz grupy osób - członków i pracowników Stowarzyszenia”. Stowarzyszenie prowadzi m.in. punkt interwencji kryzysowej, punkt konsultacyjny ds. narkomanii, schronisko dla osób bezdomnych. Wspiera osoby wykluczone, organizuje systemowe wsparcie dla potrzebujących. Jak to robią? O tym właśnie rozmawialiśmy podczas wizyty. 

Kolejnym przystankiem na mapie naszej wizyty był Zamek Cieszyn – centrum spotkań mieszkańców, siedziba organizacji pozarządowych, miejska strefa wspólna, zorganizowana tak, by komunikować o przeszłości i projektować przyszłość. Mogliśmy zobaczyć, jak tworzy się tutaj design i produkty lokalne, jak wspierana jest przedsiębiorczość społeczna i rozwija turystyka. Ergo: jak działać na rzecz swoich środowisk by mogły otworzyć się na nowe doświadczenia, korzystać z form wsparcia i budować swój kapitał – zarówno poprzez wzrost aktywnego uczestnictwa i partycypacji seniorów w życiu społeczności jak i stanowią inspirację dla projektowania nowych form zaangażowania w życie publiczne. 

Co przywieźliśmy ze sobą?

- nowe kontakty do przedstawicieli środowisk senioralnych;

- wiedzę o tym, jak można skutecznie promować i informować o swoich działaniach; 

- pomysły angażujące osoby starsze w działania na rzecz swojej grupy; 

- informacje o tym, jak krzewić wolontariat wśród seniorów i na rzecz seniorów; 

- wskazówki od liderów z małych społeczności jak działać skutecznie. 

Teraz pora wykorzystać te informacje na rzecz poprawy warunków życia seniorów na Żywiecczyźnie. Czytajcie nasz biuletyn „Bez limitu” – będziemy na bieżąco informować o naszych działaniach. 

Zapraszamy!               

Kontakt: 33 475 44 77
e-mail: redakcja@zfr.org.pl

 

2. WIZYTA STUDYJNA W KOTLINIE KŁODZKIEJ!

Kolegium gazety senioralnej „Bez limitu” gromadzi wiedzę i dobre praktyki podczas wizyty studyjnej w Kotlinie Kłodzkiej.

Wizyta studyjna naszej redakcji „Bez limitu” w Kotlinie Kłodzkiej: maraton spotkań z Radami Senioralnymi, klubami seniora, organizacjami działającymi w obszarze animacji społeczności oraz przedstawicielami gmin i powiatów.