WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł
lub wprowadź:
PLN
Wybrana kwota:
50 zł
Wpłacając mnie jesteś jak energetyk, bo dodajesz skrzydeł talentom.
schowaj

„Działaj bez limitu!” i „Działaj bez limitu 2” to projekty zrealizowane przez Żywiecką Fundację Rozwoju w roku 2018 ze środków programu rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020.

Dla kogo? Dla Seniorów i Seniorek 60+ w Żywcu którzy wzmacniali swoje kompetencje liderskie, by stać się rzecznikami interesów swojej grupy: Seniorek i Seniorów z Żywiecczyzny (60+).

O co chodzi? O partycypację – czyli uczestnictwo 25% populacji miasta w kształtowaniu polityk społecznych. 25% bo tylu jest mieszkańców 60+ dokładnie: 7947 osób. To ludzie wielu zalet, posiadający ogromne doświadczenie zawodowe i życiowe, a jednak w niewielkim stopniu kreujących społeczność lokalną. Trzeba  jedynie przekonać liderów, że są … liderami!

 

- "Działaj bez limitu 2!" 2019:

“Działaj bez limitu 2!” to projekt zaplanowany do realizacji na terenie wszystkich 15 gmin powiatu żywieckiego. Skąd pomysł? Oczywiście od Seniorek i Seniorów z Żywiecczyzny, którzy współpracowali z nami przy projekcie „Działaj bez limitu!” w roku 2018. Osoby starsze były włączone w przygotowanie oferty na każdym etapie. Wspólnie planowaliśmy nasze działania, analizowaliśmy potrzeby. Celem działań w 2018 r. był wzrost partycypacji i wyłonienie lokalnych liderów środowiska senioralnego. W roku 2019 wraz z Seniorami-liderami animujemy działania z zakresu partycypacji w procesach decyzyjnych wśród seniorów z wykorzystaniem potencjału społeczno-kulturalnego osób starszych. Realizować to zamierzamy dwutorowo: poprzez inicjatywy szkoleniowe, doradcze i informacyjne z zakresu powołania rad senioralnych w gminach na terenie Żywiecczyzny oraz stworzenie z grona seniorów redakcji Broszury Senioralnej, poświęconej problematyce senioralnej o zasięgu ogólnopowiatowym, z uwzględnieniem specyfiki każdej z 15 gmin powiatu. 

Uczestnikami projektu są seniorzy (60+) z 15 gmin powiatu żywieckiego, zainteresowani udziałem w sferze polityki poprzez tworzenie rad senioralnych i aktywność społeczno-informacyjną. 

 

- "Działaj bez limitu!" 2018:

Co się zadziało? Uczestniczki i Uczestnicy w trakcie projektu zdiagnozowali swoje środowisko, wzmocnili swoje kompetencje, zrealizowali działania na rzecz społeczności lokalnej m.in.: inicjatywy lokalne, wolontariat, debaty senioralne i I Forum Organizacji Senioralnych. Seniorzy uzupełnili swoją wiedzę poprzez cykl warsztatów i wizyty studyjne.

Szanowni Państwo – Kasiu, Zosiu (x2), Krystyno (x2), Barbaro, Augustyno, Wiesiu, Ewo, Urszulo, Władysławo (x2), Jadwigo, Januszu, Konstanty, Włodku, Władysławie: dziękujemy za wspólny czas i wspólne działania. Gratulujemy osiągnięć, wiedzy i pasji. I zapraszamy - Żywiecka Fundacja Rozwoju jest dla Was zawsze otwarta.

Ps. Kolejne projekty senioralne już w przygotowaniu!

Bądźmy w kontakcie: 33 475 44 77.