Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 
data publikacji / stanowisko pracy

Projekt

Termin składania ofert

15-01-2018 | Instruktor Pracowni Gastronomicznej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-03-2018

16-04-2018 | Instruktor pracowni asystencko-opiekuńczej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-05-2018

16-04-2018 | Instruktor pracowni gospodarczej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

22-05-2018

16-04-2018 Pracownik socjalny CIS OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

15-05-2018

16-04-2018 | Instruktor pracowni remontowo-renowacyjnej OFERTA PRACY

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

22-05-2018

01-08-2018 | Asystent Osoby Niepełnosprawnej  ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu II

14-08-2018