Oferta wsparcia PAL

Zapraszamy osoby bezrobotne, w wieku do 65 lat, zagrożone wykluczeniem zawodowy i społecznym wraz z rodzinami.
W trakcie realizacji projektu oferujemy pomoc w znalezeniu pracy oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne.

Konsultacje:

- prawnika
- psychologa
- doradcy zawodowego

Kursy zawodowe (określone po spotkaniu z doradcą zawodowym i psychologiem)
Szkolenia z umiejętności społecznych

Udział w wizytach studyjnych.
Spotkania w Kubie Mieszkańca - Żywiec, Dworcowa 2
Udział w warsztatach.
Udział zajęciach integracyjnych - imprezach, świętach, koncertach, spotkaniach.