ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NAJNOWSZYM KONKURSIE GRANTOWYM!

regulamin konkursu

FORMULARZ APLIKACYJNY KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Termin składania wniosków: 1.02.2022 - 02.03.2022

Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Cel: inicjowanie współpracy mieszkańców Żywca Zabłocia na rzecz dobra wspólnego, w tym podniesienie poziomu życia oraz pobudzanie aspiracji rozwojowych. Działania projektowe nastawione mają być na trwałość rezultatów oraz widoczną zmianę w przestrzeni Zabłocia!

Kto może składać?  Co najmniej 3-osobowe zespoły mieszkańców Żywca, ze szczególnym uwzględnieniem obecności w zespole realizującym projekt, mieszkańców Żywca Zabłocia lub/i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wyniki konkursu grantowego 2022

logotyp żfr logotyp ue logotyp zapalamy

 

Konkurs stanowi część projektu “Zapraszamy do Zabłocia - zaPALamy do działania” realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)