Artur Caputa (Custom).jpgArtur Caputa – pracownik Muzeum Miejskiego w Żywcu, założyciel Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny gromadzącego i prezentującego pamiątki po ważnych dla naszego regionu osobach związanych z formacjami mundurowymi walczących na wszystkich frontach I i II wojny światowej. Pomysłodawca cyklu spotkań historycznych pt.: „Zapomniani Bohaterowie Żywiecczyzny”. Pasjonat barwy i broni oręża polskiego. Wieloletni realizator rekonstrukcji historycznych związanych z obroną Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 r.

Historia działalności Henryka Flame ps. „Bartek” i jego Zgrupowania na terenie Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego nie pozostają już tak wielką tajemnicą, jak jeszcze dwadzieścia lat temu. Większe emocje budzi kwestia prowokacji Urzędu Bezpieczeństwa Publ

Jacek Kachel (Custom).jpgJacek Kachel – historyk, dziennikarz, fotograf ukończył studia na trzech kierunkach w Krakowie. Jest członkiem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego Żywieckiego. Jest dziennikarzem "Magazynu Samorządowego w Bielsku-Białej i autorem telewizyjnego programu "Sto lat temu w Bielsku-Białej". Do tej pory wydał piętnaście książek. ”Moja Mała Ojczyzna to Podbeskidzie” – mówi o sobie w ankiecie „Patriotycznie zakręceni” prowadzonej przez portal http://bielskobiala.naszemiasto.pl/. W 2012 roku książka „Być kobietą sto lat temu na Śląsku Austriackim i Galicji” została w plebiscycie "Książka na zimę" uznana przez internautów za najlepszą w kategorii książek historycznych. Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w roku 2012 i 2014. Również w 2014 roku finalista konkursu "Filary Demokracji Lokalnej" w kategorii na najlepszy artykuł historyczny organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla dziennikarzy prasy lokalnej.

Wojtek Kłosowski (Custom).jpgWojciech Kłosowski – pisarz, społecznik, autor książki: „Nauczyciel sztuki”, wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, prowadzi warsztaty z zakresu rewitalizacji społecznej miast w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk rewitalizacji realizowanej w Łodzi, ekspert samorządowy w dziedzinie m.in. strategii rozwoju. Autor i redaktor licznych publikacji o szerokiej tematyce samorządowej, w tym: "Wyspy Szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?", "Kierunek Kultura. Promocja regionów poprzez kulturę", "Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze", "Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!". Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i prowadzi warsztaty z zakresu rewitalizacji społecznej miast w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Autor lub współautor wielu lokalnych programów rewitalizacji polskich miast. Jest wykładowcą i trenerem licznych programów szkoleniowych dla samorządów i organizacji pozarządowych.

Daria Czarnecka (Custom).jpgDaria Czarnecka - socjolożka i historyczka. Laureatka Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2012, Stypendystka nagrody im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 2016. Za współpracę ze środowiskiem kombatanckim odznaczona w 2009 r. Medalem „Pro Memoria”. Badawczo zajmuje się zbrodniami przeciwko ludzkości, rozliczeniami zbrodni oraz kwestiami pamięci. Pracowała w Archiwum Państwowym w Katowicach,  oraz w Instytucie Pamięci Narodowej – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, była też wolontariuszką w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, autorka m.in. książki Sprawa Stanisława Gustawa Jastera ps. „Hel” w historiografii. Kreacja obrazu zdrajcy i obrona (2014) oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych z dziedziny historii, m.in.: Sekretne życie Bronisława Żołnierowicza, czyli jak „dobry człowiek” został „zbrodniarzem” [w:] Skrwawione dusze. Prawda. Sprawiedliwość. Przebaczenie. Pojednanie, red. nauk. Bartuś A., Oświęcim 2015, czy Wykupiona za Standgerichtu – Genowefa Duszczak-Pilecka, „Szkice archiwalno-historyczne” Nr 11, Katowice 2014. Była konsultantką historyczną filmu „Jaster. Tajemnica „Hela”, reż. Walczak M., Pawłowski M. T., Polska 2014; przeprowadziła research historyczny do filmu Dotknięcie anioła, reż. Pawłowski M. T., Polska, Niemcy 2015.

Darek Piotrowski (Custom).jpgDariusz Piotrowski – pracownik Muzeum Miejskiego w Żywcu. Miłośnik lokalnej historii, wieloletni członek kolegium redakcyjnego periodyka „Karta Groni” i „Gronie”. Redaktor Kroniki kulturalnej w tymże periodyku. Autor artykułów związanych z historią regionu: „Zbiory malarstwa w pałacu Habsburgów”, „Lussingrande – zimowa rezydencja Habsburgów”, Historia w kamieniach zaklęta czyli losy szmaragdowo-brylantowego garnituru klejnotów cesarzowej Marii Ludwiki”, „Informacje o żywieckich Żydach w zbiorach Instytutu Jad Waszem w Izraelu”. Zawodowo związany z Muzeum Miejskim w Żywcu.

PLAKATY