Konkurs „Opowiedz…” , prowadzony w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Prace powstałe w ramach Konkursu „Opowiedz…” powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Chcemy, aby autorzy prac skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac. Stworzone w ramach Konkursu prace są formą promocji zarówno poszczególnych projektów, jak i całego Programu „Działaj Lokalnie”.

Adresatami Konkursu są wszyscy grantobiorcy Ośrodka Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie – Żywieckiej Fundacji Rozwoju, uczestniczący w Programie „Działaj Lokalnie ”, realizujący projekty w danym roku.

Regulamin_Opowiedz 2017

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

Wyniki KONKURU "OPOWIEDZ"... 2017 - ETAP LOKALNY:

Kategoria 1 - człowiek: Grupa nieformalna ArtFani i praca​​​​​​​"Teatr Marzeń w Gminie Łękawica "
https://www.youtube.com/watch?v=EadWAgw34TE&feature=youtu.be

Kategoria 2 - miejsce:  Stowarzyszenie Wspólnie Od Nowa i praca​​​​​​​​​​​​​​ "Wspólnie Od Nowa z Rodziną w Soli"
https://www.youtube.com/watch?v=D0GctSRpdwA&feature=youtu.be

Kategoria 3 - motyw:  Grupa nieformalna Zaczytani, działająca przy Biblioteka Radziechowy-Wieprzi  praca "Szyciomaniacy" 
https://vimeo.com/255236669

Kategoria 4 - film:  Grupa nieformalna The Pryzmats & Miejska Orkiestra Dęta i praca "MOST"
https://vimeo.com/255414847

GRATULUJEMY!!! I CZEKAMY NA WYNIKI KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO:)