Rok stypendium : 2016/2017

Studiuje: AGH w Krakowie, Górnictwo i Geologia,
Pasja: TWORZENIE, wytwarzanie nowych rzeczy, fotografia teatralna.
Stypendium pomoże mu sfinansować  zakup tkanin, maszyny do szycia, rekwizytów do fotografii teatralnej, materiałów na kostiumy.