AKTUALNOŚCI:

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej w ramach tegorocznej eycji Regionalnego Konkursu "RÓWNAĆ SZANSE". Gratululacje!

WYNIKI OCENY FORMALNEJ 

INFORMACJE O PROGRAMIE:

Od 2019 roku Żywiecka Fundacja Rozwoju jest Partnerem Regionalnym w programie RÓWNAĆ SZANSE dla województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego.

RÓWNAĆ SZANSE – O CO CHODZI? 

Zapraszamy do aplikowania do Regionalnego Konkursu Grantowego (RKG), w którym można otrzymać dotację w kwocie 8500 zł na projekty w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Czym jest RKG?
To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Cel konkursu?
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi:

- umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku,
- oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym?
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Program koordynują:
Anna Barabasz i Anna Jafernik
kontakt: WTOREK i CZWARTEK, GODZ. 10:00-14:00
a w terminie 2, 3, 4 października 2019 r. w godzinach 9:00-15:30
oraz 7 października 2019 r. w godzinach 9:00-12:00.
TEL. 33 475 44 77; 509 832 941; 601 205 390