poprawna odpowiedź : c - 1856 r.

poprawna odpowiedź : b- Karol Olbracht

poprawna odpowiedź: c - 15 lat

poprawna odpowiedź: b - Lokalne Inicjatywy Społeczne

poprawna odpowiedż: a -1868r.

poprawna odpowiedź: d -15

poprawna odpowiedź: d - 150 000 osób

poprawna odpowiedź:  a- 1950 

poprawna odpowiedź: c - Sopotnia Wielka