DZIAŁAJ LOKALNIE 2019

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO
DZIAŁAJ LOKALNIE XI 2019 NA ŻYWIECCZYŹNIE

Gratulujemy wszystkim chęci działania! 

W ramach konkursu grantowego Działaj lokalnie 2019, komisja w tegorocznej edycji wyłoniła spośród 23 wniosków aplikacyjnych 12 projektów 
- lokalnych inicjatyw zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW oraz grupy nieformalne z terenów objętych konkursem. 
Łączna kwota dofinansowania wynosi: 55 000,00 zł .  GRATULUJEMY!!!

LISTA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH - DZIAŁAJ LOKALNIE 2019 - POBIERZ

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W KONKURSIE DZIAŁAJ LOKALNIE 2019 - POBIERZ

Komisja Grantowa obradowała w składzie: Julia Grygny (sektor pozarządowy), Stanisław Kucharczyk (sektor samorządowy), Agata Chmielowska (media), Liliana Wójtowicz (sektor pozarządowy), Magdalena Kidoń-Staszek (sektor samorządowy), Paweł Duda (sektor biznesu), Anna Pępek-Kupczak (sektor biznesu). 

Bardzo prosimy o informację zwrotną o przyjęciu dotacji lub rezygnacji oraz kontakt w sprawie poprawienia wniosku oraz budżetu projektu 
(do wysokości przyznanej dotacji). Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania, tworzą listę rezerwową, co oznacza, że mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku rezygnacji innej organizacji z listy organizacji dofinansowanych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Żywiecka Fundacja Rozwoju Żywiecka Fundacja Rozwoju we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
OGŁASZA
Lokalny Konkurs Grantowyw
ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Do 15 maja 2019 roku można przenieść swój pomysł do formularza wniosku (za pośrednictwem generatora) i aplikować o dofinansowanie na poziomie maksymalnym 6 tys. zł. 
Cel: inicjatywy, które zmieniają Żywiecczyznę, inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. 

W tym roku zapraszamy do składania wniosków w ramach PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE XI edycja 2019,
grupy nieformalne i organizacje z terenu gmin: Żywiec, Gilowice, Koszarawa, Radziechowy -Wieprz, Rajcza, Czernichów i Ślemień.

 W tym roku przewidywana pula środków na dotacje wyniesie 55 000 zł.
Wnioski należy składać tylko za pośrednictwem generatora wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy do konsultowania wniosków, pomysłów. Wszelkich informacji udzielamy mailowo, telefonicznie
lub osobiście w biurze Fundacji (ul. Handlowa 5, Żywiec).

Kontakt: anna.jafernik@zfr.org.pl, tel. 33 475 44 77 lub 601 205 390 (w godzinach od 8:00 do 13 :30 (od wtorku do środy). 

W przypadku przesyłania pytań mailowo prosimy o wpisanie w temacie: „Działaj Lokalnie 2019”.

Regulamin Działaj Lokalnie 2019
Wzór wniosku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU GRANTOWEGO
DZIAŁAJ LOKALNIE X 2018 NA ŻYWIECCZYŹNIE

Gratulujemy wszystkim za chęć działania! 

LISTA RANKINGOWA DL_2018

Po raz kolejny Żywiecka Fundacja Rozwoju ogłasza konkurs grantowy Działaj Lokalnie, a to oznacza że do 20 maja można sformułować pomysł w formie wniosku  i uzyskać dofinansowanie na poziomie maksymalnym 6 tys. zł. Cel: inicjatywy, które zmieniają Żywiecczyznę, budują poczucie tożsamości lokalnej, integrują mieszkańców, wspierają kulturę, sztukę, ekologię, czyli powiększają dobro wspólne.  W tym roku zapraszamy do składania wniosków w ramach PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE X, edycja 2018 grupy nieformalne i organizacje z terenu gmin: Żywiec, Gilowice, Koszarawa, Radziechowy -Wieprz, Rajcza, Czernichów i Łękawica.

Nabór wniosków został przedłużony  do 23 maja 2018 r. do godz. 23:59

Maksymalna kwota dotacji to 6 000 zł na projekty, które mogą trwać od 3 do 6 miesięcy (od 1 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.)

W tym roku przewidywana pula środków na dotacje wyniesie 55 100 zł.

 Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie WWW.SYSTEM.DZIALAJLOKALNIE.PL

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Fundacji.
Kontakt: anna.jafernik@zfr.org.pl, tel. 33 475 44 77 (w godzinach od 8:00 do 14 :00 od wtorku do czwartku)   601 205 390.
W przypadku przesyłania pytań mailowo prosimy o wpisanie w temacie: „Działaj Lokalnie 2018”.