"Rzecznictwo to nic innego, jak występowanie w imieniu kogoś lub czegoś. Można więc być swoim własnym rzecznikiem, rzecznikiem grupy, której się jest członkiem, ale można też wypowiadać się w imieniu innych (np. słabszych, niepełnosprawnych, niepełnoletnich). Rzecznictwo nie ogranicza się do reprezentowania konkretnych osób. Często jest się rzecznikiem pewnej sprawy lub występuje się w imię pewnych wartości. Działalnością rzeczniczką będzie więc również np. obrona praw zwierząt lub nawet poszczególnych ich gatunków, a także promowanie pewnych idei"
(źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/341085.html).
Prowadzenie: Anna Chęć (Fundacja Pozytywnych Zmian)
Anna Chęć - działa na rzecz osób doświadczających przemocy i poprawy oferowanej im pomocy instytucjonalnej. Od 2012 roku współprowadzi Fundację Pozytywnych Zmian, w ramach Fundacji zrealizowała m.in. kampanie i projekty:
- „Reagujemy- przeciwko przemocy- monitoring instytucji publicznych na Śląsku w obszarze pomocy kobietom- ofiarom przemocy", w ramach projektu koordynacja monitoringu gmin śląskich, oraz opracowanie raportu wraz z obszernymi rekomendacjami;
- koordynatorka projektu- „Monitoring śląskich sądów pod kątem wyroków z art. 207 kodeksu karnego”, w ramach projektu przeprowadzono monitoring wszystkich sądów rejonowych na terenie woj. śląskiego w zakresie wyroków sądowych wydanych z art. 207 kodeksu karnego tj. znęcanie się nad osobą najbliższą. Wydanie raportu z rekomendacjami.
- Raporty dostępne są na stronie  http://pozytywnezmiany.org/multimedia/raporty/
- "Szanuję, bezpieczeństwo buduję", (projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego- zadanie dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści).
- Współautorka narzędzia internetowego  „MAPA REAGUJEMY – przeciwko przemocy domowej”: śląska interaktywna mapa obejmująca 167 gmin województwa śląskiego, zawierająca dane adresowe miejsc w których można uzyskać pomoc w sytuacji doświadczania przemocy.
- od września 2016 do końca trwania projektu tj. końca 2018 roku edukatorka w projekcie "Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci"- projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas.
2012- 2016 edukatorka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach programów „Nienawiść.Jestem przeciw!”, „Młody Obywatel”, „Szkoła pełna zasobów”, „Jeden świat”- przeprowadzenie kilkudziesięciu warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli, praca nad scenariuszami- ciągła współpraca.
2011- 2015 - Lokalna Inicjatorka Społeczeństwa Obywatelskiego projektu „Dobry klimat dla powiatów” w powiecie bielskim, w ramach projektu Life+, prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju koordynacja lokalnej konferencji „Dobry klimat dla powiatów” organizowanej przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
Od  2009 wolontariuszka i współorganizatorka podczas festiwalu Filmów o Prawach Człowieka - ‘Watch Docs”, organizowanego w Bielsku- Białej przez Stowarzyszenie „Montaż” i Fundację Pozytywnych Zmian.
Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu happeningów, wydarzeń w przestrzeni miejskiej, akcji medialnych, między innymi mających na celu zwrócenie uwagi sadów na niskie wyroki za przemoc.
Przeprowadziła kilkadziesiąt akcji związanych ze sztuką zaangażowaną i graffiti, promujących konkretną ideą czy zwracających uwagę na konkretny problem.

 

foto: materiały prasowe Fundacji Pozytywnych Zmian