5 czerwca 2018 odbyło się szkolenie i konsultacje dla NGO z wolontariatu osób starszych prowadzone z zakresu m.in. możliwości pozyskiwania finansów na działania dla seniorów.