1 października 2018 r. odbył się organizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju panel dyskusyjny pt. "Sytuacja Seniorów na Żywiecczyźnie". Paneliści cz.I: kandydatki i kandydaci na stanowisko Burmistrza Miasta Żywca: Wojciech Bielewicz, Joanna Ostrowska, Małgorzata Pępek, Antoni Szlagor i Andrzej Widzyk. W częsci II: przedstawiciele władz powiatowych: Stanisław Kucharczyk (wicestarosta żywiecki) i Małogrzata Imielska (Powiatowa Rada Senioralna).
Panel zorganizowali Seniorzy i Seniorki z projektu "Działaj bez limitu!" realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju ze środków ministerialnych ASOS 2014-2020 Aktywność Społeczna Osób Starszych. Obecnie trwają prace nad opracowaniem wniosków i rekomendacji dla władz samorządowych w zakresie polityki senioralnej na Żywiecczyźnie. O wynikach poinformujemy w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej: www.zfr.org.pl