Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

W ramach projektu "Działaj bez limitu!"  od czerwca uczestniczki i uczestnicy
 mogli skorzystać z konsultacji prawnych
w zakresie realizowanych działań.
Konsultacji udzielał radca prawny
 Andrzej Twardysko.