W ramach projektu "Działaj bez limitu!"
od czerwca uczestniczki i uczestnicy
mogą skorzystać z konsultacji informatycznych i komputerowych
 w zakresie realizowanych działań.
Konsultacji udziela
 Marek Ostachowski.
W celu uzgodnienia terminów spotkań prosimy o kontakt
 z Animatorką Senioralną,
Małgorzatą Szczotką, tel. 575-580-700
lub kontakt osobisty we wtorki,
godz. 13:00 - 16:00 w Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ul. Handlowa 5.