„Działaj bez limitu!” to projekt realizowany dla Seniorów i Seniorek 60+ w Żywcu.

O co chodzi?

O partycypację – czyli uczestnictwo 25% populacji miasta w kształtowaniu polityk społecznych. 25% bo tylu jest mieszkańców 60+ dokładnie: 7947 osób. To ludzie wielu zalet, posiadający ogromne doświadczenie zawodowe i życiowe, a jednak w niewielkim stopniu kreujących społeczność lokalną. Trzeba przekonać liderów że są … liderami! W projekcie liderzy zdiagnozują swoje środowisko, wzmocnią swoje kompetencje i poprzez cykl działań: inicjatywy lokalne, wolontariat, zaproszenie do dyskusji poprzez list inicjatywny. Seniorzy uzupełnią swoją wiedzę poprzez cykl warsztatów i  wizyty studyjne. Pointą będzie event końcowy – czyli dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli JST oraz ekspertów zewnętrznych. Temat główny: sytuacja i oczekiwania środowiska senioralnego w Żywcu.

Projekt adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Żywca z kategorii wiekowej 60+ Ostatecznymi beneficjentami będzie 15 osób, które chcą zaangażować się w życie społeczne i publiczne miasta Żywca. Każdy z liderów/liderek będzie miał za zadanie zaangażować do swojej inicjatywy lokalnej przynajmniej 3 osoby w wieku 60+ ze społeczności lokalnej.  Działaniami projektowymi chcemy wzmocnić osoby, które mają potrzebę zaangażowania społecznego oraz pomysł na działania, stanowiące o trwałości projektu. Do udziału zaprosimy zarówno członków istniejących już grup o charakterze pasjonackim, tj. słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, członków Koła Emerytów i Rencistów o/Żywiec, pasjonatów kina zrzeszonych w ramach seansów dla seniorów, członków Powiatowej Rady Senioralnej  reprezentujących Żywiec. Przede wszystkim jednak ofertę kierować będziemy do statystycznej seniorki/seniora z Żywca, który ma poczucie że chce coś zrobić/zmienić/zorganizować w swoim mieście.

- warsztaty i konsultacje z edukacji obywatelskiej i wolontariatu - stworzenie przestrzeni informacyjnej z inicjatywami i działaniami na rzecz i dla seniorów w postaci tablicy ogłoszeniowej (oferty wolontariatu, udziału w różnych inicjatywach) - spotkanie z realizatorami projektów w ramach m.in. Działaj Lokalnie i YouthBanku Żywieckiego i innych bieżących projektów realizowanych na terenie Żywca: 

- warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie - konsultacje z ekspertami
 i treneram : Komputerowe, edukacja obywatelska, pisanie wniosków, etc., 

 - opieka tutoringowa - wizyty studyjne - realizacja inicjatyw lokalnych - wolontariat w projektach bieżących - wsparcie animatora osób starszych i wolontariatu - komunikacja społeczna o działaniach seniorów (wzmocnienie wizerunku seniora aktywnego w przestrzeni publicznej),

- panel dyskusyjny z udziałem JST i ekspertów - wizyty studyjne - spotkanie z dobrymi praktykami w obszarze działań partycypacyjnych seniorów,

- wyjazdy studyjne, 

- realizacja miniprojektów o dowolnej tematyce.