Nazwa zdania: Centrum Integracji Społecznej w Żywcu 

Cel: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem (56K i 24M) z terenu powiatu żywieckiego poprzez uczestnictwo w CIS.

Źródło finansowania: RPO WSL 9.1.5

Wysokość dotacji: 1440000 PLN

Termin realizacji: 1.05.2016-30.06.2018

Nazwa zdania: Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - ETAP II

Cel: Wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 98 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z terenu powiatu żywieckiego poprzez uczestnictwo w CIS. 

Źródło finansowania: RPO WSL 9.1.5

Wysokość dotacji: 2 507 320,27 PLN

Termin realizacji: 1.01.2018-31.12.2019

 

Projekty "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu" oraz "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - ETAP II" są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020