2016 otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Żywcu

W 2016 r. w kwietniu uruchomine zostało Centrum Integracji Społecznej w Żywcu. Zorganizowaliśmy szkolenia, w których uczestniczyło 40 osób. Zajęcia odbywały się w 4 grupach po 10 osób. Przyjęliśmy do CIS 24 osoby do 3 pracowni: gospodarczo-postprodukcyjnej, remonotowo-renowacyjnej, opiekuńczej. CIS prowadzony jest w partnerstwie z MOPS w Żywcu oraz Firmą RONDO sp. z o.o.

2017 rok nowej grupy na kolejny rok pracy CIS

W 2017 r. zorganizowaliśmy kojelne szkolenia, dla grupy 10-cio osobowej. W 2017 r. w CIS uczestniczy 41 osób, w 3 pracowniach. Zajęcia odbywają się w Żywcu i w Jeleśni, gdzie ćwiczy dział renowacyjny pracowni remonotowo-renowacyjnej. Od stycznia pracownia remontowa wykonuje prace w budynku Dworcowa 2, który zakupiła Fundacja.

2018 - rok zmian w CIS w Żywcu

W styczniu rozpoczynamy realizację nowego projektu 'CIS w Żywcu - Etap II" Finansowanego ze środków Europejskiegu Funduszu Społecznego. CIS w Żywcu prowadzi aktywizację zawodową w 5-ciu pracowniach: opiekuńczej, remontowo-renowacyjnej, produkcyjno-postprodukcyjnej, gospodarczej, gastronomicznej. Po przeprowadzeniu remontu w budynku na ul. Dworcowej 2 pracownia gastronomiczna będzie prowadzić kawiarnię - bistro. Dla uczestników CIS przewidziano następujące wsparcie:
- uczestnictwo w pracowniach CIS i świadczenie socjalne
- premie integracyjne
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatna pomoc prawną
- doradztwo zawodowe
- wsparcie psychologiczne
- ćwiczenia psycho-fizyczne z instruktorem
- spotkania, wycieczki