2016 otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Żywcu

W 2016 r. w kwietniu uruchomine zostało Centrum Integracji Społecznej w Żywcu. Zorganizowaliśmy szkolenia, w których uczestniczyło 40 osób. Zajęcia odbywały się w 4 grupach po 10 osób. Przyjęliśmy do CIS 24 osoby do 3 pracowni: gospodarczo-postprodukcyjnej, remonotowo-renowacyjnej, opiekuńczej. CIS prowadzony jest w partnerstwie z MOPS w Żywcu oraz Firmą RONDO sp. z o.o.

2017 rok nowej grupy na kolejny rok pracy CIS

W 2017 r. zorganizowaliśmy kojelne szkolenia, dla grupy 10-cio osobowej. W 2017 r. w CIS uczestniczy 41 osób, w 3 pracowniach. Zajęcia odbywają się w Żywcu i w Jeleśni, gdzie ćwiczy dział renowacyjny pracowni remonotowo-renowacyjnej. Od stycznia pracownia remontowa wykonuje prace w budynku Dworcowa 2, który zakupiła Fundacja.

2018 - rok zmian w CIS w Żywcu

W styczniu rozpoczynamy realizację nowego projektu 'CIS w Żywcu - Etap II" Finansowanego ze środków Europejskiegu Funduszu Społecznego. CIS w Żywcu prowadzi aktywizację zawodową w 5-ciu pracowniach: opiekuńczej, remontowo-renowacyjnej, produkcyjno-postprodukcyjnej, gospodarczej, gastronomicznej. Po przeprowadzeniu remontu w budynku na ul. Dworcowej 2 pracownia gastronomiczna będzie prowadzić kawiarnię - bistro. Dla uczestników CIS przewidziano następujące wsparcie:
- uczestnictwo w pracowniach CIS i świadczenie socjalne
- premie integracyjne
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatna pomoc prawną
- doradztwo zawodowe
- wsparcie psychologiczne
- ćwiczenia psycho-fizyczne z instruktorem
- spotkania, wycieczki

2019
Pod koniec 2018 roku zakończył się remont pomieszczeń przewidzianych na cele nowej pracowni gastronomicznej CIS. Początkiem roku lokal został odebrany przez Sanepid oraz Straż. Powoli przyzwyczajamy się do nowego miejsca i pracy pracowni, uzupełniamy sprzęt i narzędznia pracy.